Медия без
политическа реклама

БТА получава още 2 млн. от държавата за нови кореспонденти

Във всеки областен град агенцията трябва да има поне по двама журналисти

05 Юни 2024
През януари 2021 г. Народното събрание избра Кирил Вълчев за шеф на БТА с 5-годишен мандат.
Илияна Кирилова
През януари 2021 г. Народното събрание избра Кирил Вълчев за шеф на БТА с 5-годишен мандат.

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 млн. лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2024 г., съобщиха от преслужбата на кабинета. Пояснението е, че средствата са предназначени за подобряване дейността на БТА, за засилване на капацитета в кореспондентските бюра, възнагражденията и осигуряването на персонална техника на служителите.

От Министерски съвет допълват, че с влизането в сила на промените в Закона за БТА от март 2021 г. агенцията осигурява свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, както и безвъзмездното разпространение на официални актове и съобщения от по-широк кръг лица на публични длъжности или други дейности от особен обществен интерес.

В програмата за развитие на БТА за 2021-2025 г. „Бъдещето на БТА“ е предвидена стратегическа цел „Знание“, в която като основна оперативна цел е заложено териториално развитие на информацията на БТА, се казва още в съобщението. "Тези основни цели и дейности мога да бъдат постигнати единствено чрез укрепване и разширяване на дейността и кореспондентската мрежа на БТА, в т.ч. назначаване на втори кореспондент във всяко кореспондентско бюро в областните градове и кореспонденти в големи градове, които не са областни центрове, както и за осигуряване на пълноценност и непрекъсваемост на работния процес в агенцията", завършват от правителството.

Ключови думи:

БТА, Кирил Вълчев

Още по темата