Quantcast
ЕС да отпуска пари само при спазването на върховенството на закона | СЕГА
facebook
twitter

Чужбина

ЕС да отпуска пари само при спазването на върховенството на закона

За България обаче зачитането на принципите на правовата държава и демократичните ценности не е приоритет
1 031
 ЕПА/ БГНЕС
Проучването идва в навечерието на предстоящия дебат за състоянието на Европейския съюз на 15 септември и показва обществената подкрепа за прозрачност и ефективен контрол при отпускането на средства.

Според ново проучване за нагласите на общественото мнение, публикувано от Европейския парламент, фондовете за възстановяване трябва да бъдат отпускани само на страни, които спазват върховенството на закона. Проучването на Евробарометър идва в навечерието на предстоящия дебат за състоянието на Европейския съюз на 15 септември и показва обществената подкрепа за прозрачност и ефективен контрол при отпускането на средства в рамките на програмата NextGenerationEU.

Четирима от всеки петима запитани заявяват, че ЕС следва да предоставя средства само на държавите членки, които зачитат принципите на правовата държава и демократичните ценности. Гражданите на Унгария (38%) и Полша (37%) поставят на едно от челните места приоритета ''демокрация и върховенство на закона'', като в България този приоритет заема едва шесто място с дял от 22%.

Гражданите оценяват положително и въвеждането на плана на ЕС за възстановяване от 800 милиарда евро: трима от всеки петима граждани (60%) считат, че проектите в рамките на програмата NextGenerationEU ще помогнат на тяхната държава да преодолее икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, като в България делът им е 69%. 59% от европейците (70% от българските респонденти) заявяват също, че NextGenerationEU ще помогне на тяхната страна да бъде по-добре подготвена за бъдещите предизвикателства. С оглед на това проучването показва също така, че 53% от европейските граждани (62% от българските респонденти) имат положителна представа за Европейския съюз, като едва 19% (18% за България) имат сравнително или много негативна нагласа.

Резултатите от проучването показват и опасения в редица европейски държави относно това доколко добре и целесъобразно националните правителства ще използват тези допълнителни средства от ЕС. Докато средно 44% от гражданите на ЕС (41% за България) имат доверие в националните си правителства в това отношение, 41% от респондентите изразяват съмнения, като са налице значителни разлики в равнищата на доверие в отделните държави членки. За България делът на респондентите, които изразяват съмнения, че националното правителство ще може да изразходва правилно средствата по плана за възстановяване, е 49%.

Запитани кои въпроси Европейският парламент следва да заложи като свои политически приоритети, българите отговарят, че това са мерките за борба с бедността и социалното изключване (47%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), здравеопазването (40%), като действията срещу изменението на климата остават на четвърта позиция с дял от 28%, последвани от мерките за борба с тероризма и организирана престъпност (26%).

 

Още

На последно място в Европа сме по използване на интернет

27.10.2021

34
Спорът между ЕС и Полша ще се разреши в Брюксел

21.10.2021

863
Премиерът на Полша обвини ЕС в изнудване

19.10.2021

6989