Медия без
политическа реклама

Вузовете ще получат 6 млн. лв. за системи за киберсигурност

С 12 млн. лв. ще се стимулира публикационната активност на учените

20 Окт. 2021
Pixabay

Иновативни системи за киберсигурност и управление на антитерористичната дейност ще могат да развиват висшите училища и научните организации у нас по новата научна програма на МОН "Сигурност и отбрана", съобщиха от ведомството след днешното заседение на МС.

Програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 г- 2030 г. и е подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Бюджетът й е 6 млн. лв. Очаква се дейностите по нея да стартират през 2022 г. и да се изпълняват до 2025 г. Тя предвижда съвместно с бизнеса да се разработят съвременни системи и технологии за защита на информацията, както и по-сигурна среда за виртуална комуникация. Висшите училища и научните организации ще могат да обучават съвместно докторанти и да правят интердисциплинарни изследвания. Учените ще бъдат стимулирани да публикуват разработките си във висококачествени научни издания.

Потенциалните бенефициенти по програмата са Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, УНСС, УниБИТ, Военната академия „Г. С. Раковски“, Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски”, Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Лабораторният комплекс на София Тех Парк и др., посочват от МОН.

 

СТИМУЛИ ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ

МС гласува днес и 12 млн лв. по програма, с които държавата ще стимулира в продлъжение на 42 месеца научните организации и висшите училища да повишат броя на научните публикации в авторитетни международни научни издания. За финансиране по нея могат да кандидатстват университетите и научните организации с програмна акредитация за степен "доктор" от Националната акредитационна агенция и разполагащи с профил в Българския портал за отворена наука BPOS. Необходимо условие за участие е кандидатстващите да прилагат вътрешни механизми и правила за стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи. На изследователите ще бъде предоставено допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в BPOS и в институционални или международни хранилища.

 

МАТЕМАТИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

Нова научна програма пък ще привлича български математици от чужбина. Тя ще бъде с бюджет 2 млн. лв. и ще стартира през 2022 г. В нея могат да се включат всички научни организации и акредитирани висши училища с над 20% принос за научната продукция на България в математическите науки през последните пет години. По програмата в рамките на 3 г. години ще се създават и използват споделени ресурси, като по този начин ще се повиши научният потенциал на страната. Ще се провеждат специализирани курсове за магистри и докторанти и ще се осигури кариерно развитие в областта на математическите науки. Ще се стимулира и партньорство между БАН и Факултета по математика и информатика на Софийския университет. 

 

 

Още по темата