Quantcast

Медия без
политическа реклама

Училища кандидатстват за иновативни с проекти за изкуствен интелект

Най-много са проектите за въвеждане на нови методи на преподаване

07 Февр. 2023
Архив / СЕГА
Голяма част от проектите са свързани със STEM обучение

Все повече училища желаят да станат иновативни - до края на януари т.г., когато бе крайният срок, 252 училища са кандидатствали с проекти за получаване на статут на иновативни през следващата учебна година, показват данни на МОН.

Подобен статут получават учебни заведения, които въвеждат иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Нововъведенията могат да са по отношение на организацията или съдържанието на обучението, управлението, обучението и учебната среда, методите на преподаване, учебното съдържание, програмите или плановете.

Най-много са училищните проекти за въвеждане на нови методи на преподаване. Има също така проекти с разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми, както и използване на изкуствен интелект в обучението. Други са ориентирани към нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда. Голяма част от иновациите са свързани с проектно базирано обучение, дигитализация и STEM обучение. Има проекти в областта на изкуствата, спорта и екологията. Част от фокуса на иновациите е личностното развитие и кариерното ориентиране.

Сред кандидатствалите има 8 начални училища, 92 основни, 67 средни, 7 обединени, 20 профилирани и 58 професионални гимназии. Описаните иновативни процеси са с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Предстои оценяване на постъпилите иновативни проекти от комисията за иновативните училища, в която участват образователни експерти, специалисти от научните среди, бизнеса и технологичните индустрии. В момента в Списъка на иновативните училища фигурират 542 институции - с 32 повече от учебната 2021/22 г., както всяка следваща година техният брой се увеличава, посочват от МОН.

Иновативните училища не получават специално целево финансиране, въпреки че преди години имаше подобни идеи. Те обаче имат право на финансиране по програма “Иновации в действие” - както за партньорства и обмен на място на образователни иновации, така и за организиране на форуми и иновативни продукти, които ще се популяризират в училищната система. В програмата за изграждане на СТЕМ училищна среда пък иновативните училища са включени приоритетно, защото те вече имат придобит опит в иновациите.

 

Училищата вече могат да подават своите проекти, за да влязат в Списъка на иновативните за учебната 2023/24 г., съобщиха от министерството на образованието. Срокът за кандидатстване е 31 януари 2023 г. на ischools.bg. В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни

 

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. - с 32 повече от миналата година, съобщиха от МОН. Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Подобен статут получават учебни

 

 

 

 

 

 

Ключови думи:

иновативни училища

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?