Медия без
политическа реклама

До 31 януари училищата могат да кандидатстват за иновативен статут

В момента иновативни са около 1/5 от учебните заведения у нас

30 Дек. 2022
Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, учебната среда и др.
Българско школо
Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, учебната среда и др.

Училищата вече могат да подават своите проекти, за да влязат в Списъка на иновативните за учебната 2023/24 г., съобщиха от министерството на образованието. Срокът за кандидатстване е 31 януари 2023 г. на ischools.bg. В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Насоките за кандидатстване можете да видите тук.

Понастоящем иновативните училища у нас са около 1/5 от всички над 2000 учебни заведения у нас. Те имат право на допълнително финансиране по програма “Иновации в действие” - както за партньорства и обмен на място на образователни иновации, така и за организиране на форуми и иновативни продукти, които ще се популяризират в училищната система.

 

ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. с 32 повече от миналата година, съобщиха от МОН.  Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната.

 

Ключови думи:

иновативни училища