Quantcast
МОН ще стимулира с 3.5 млн.лв. най-добрите ни учени | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

МОН ще стимулира с 3.5 млн.лв. най-добрите ни учени

Парите ще се разпределят към родните вузове пропорционално на броя на публикациите им за предходната календарна година, индексирани в Scopus и Web of Science
469
 Илияна Кирилова
От МОН се надяват с новите бонуси да повишат качеството на висшето образование у нас

Просветното министерство смята да стимулира финансово университетски преподаватели, чиито научни разработки са публикувани в световните научни бази данни Web of Science и Scopus. Това предвижда нова национална програма на МОН, чийто бюджет в следващите 4 години е в размер на 3.5 млн. лв. През тази година са планирани 500 хил.лв., а през останалите три - по 1 млн.лв.

"България е сред страните с най-ниски нива на публикуване в авторитетни научни списания и e необходимо насърчаване на публикуването посредством целево финансиране", мотивират се вносителите. Затова в нея се предвидени бонуси за преподаватели, с които да бъде стимулирана публикационната им активност. От програмата не става ясно колко преподаватели ще бъдат подпомогнати, както и какъв ще бъде размерът на бонусите за тях.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат акредитирани държавни университети, като средствата ще се разпределят към тях пропорционално на броя на публикациите им за предходната календарна година, индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science, както и на средствата, които те са изплатили за допълнителни трудови възнаграждения на научноизследователският си състав за публикации, индексирани в световните бази данни WoS и Scopus през предходната календарна година.

Сред целите, които си поставя програмата, са повишаване броя на научните публикации с български автори, индексирани в световните бази данни, което ще се отрази положително върху рейтинга на вузовете ни в международните научни класации, повишаване видимостта на българските изследователи и нарастване на броя международни проекти, в които те участват, както и повишаване на качеството на висшето образование в България.

Още

МОН реши: Няма да отпада материал на матурите

05.05.2021

613
Кабинетът в оставка утвърди по-високи такси във вузовете
Ректорът на ЮЗУ сам си отпусна 110 000 лв. бонуси