facebook
twitter

Просвета

Матурите догодина ще са на 19 и 21 май

Междусрочната ваканция ще е три дни, предвиждат се и четири нови национални състезания
444
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Държавните зрелостни изпити трябва да се проведат на 19 май по български език и литература и на 21 май - за втория изпит. ДЗИ по желание пък следва да се проведат в периода 26-31 май. Това предлага просветното министерство в проект на график за учебното време за учебната 2020/21 г., обсъден в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Проектът е публикуван на сайта на ведомството.

Предлага се Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за VII и за Х клас да бъде на 11 юни, а по математика - на 14 юни. На 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците от VII и Х клас. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни.

Планирано е четвъртокласниците да се явят на НВО по български и литература на 27 май, а по математика - на 28 май.

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за ученици завършили преди и през учебната 2020-2021 година са планирани на 4 юни за втора и трета степен на професионална квалификация и на 19 юли - за първа степен. Придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020/21 година ще се явят на 21 януари и на 9 септември.

 

ВАКАНЦИИ

За разлика от приключилата вече учебна година, когато междусрочната ваканция на учениците бе само един ден, догодина тя ще е три дни. За сметка на това пък коледната ваканция ще е няколко дни по-кратка. Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари, като така учениците ще почиват общо пет дни, със съботата и неделята (т. г. междусрочната ваканция бе само един ден - на 5 февруари). Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари.

Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември (т. г. бе от 1-3 ноември), а коледната - от 24 декември до 3 януари (т. г. бе от 21 декември до 5 януари). От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканция за учениците от I до ХI клас, а от 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май 2021 г.

На 31 май ще приключи учебната година за децата от I до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности – до 7 юни. На 16 юни завършва учебната година за учениците от IV до VI клас. До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортни училища, както и учениците от VII до ХI клас.

 

НОВИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

"Компютърно моделиране", "Лаборатория за изкуство", "Безопасност за движение по пътищата" и "Практични финанси" са четирите нови национални състезания, които МОН предвижда. Те са заложени в публикувания за обществено осъждане график на ученическите олимпиади, национални състезания и състезания по професии за предстоящата учебна година.

Националното състезание по "Компютърно моделиране" ще се провежда за трети и четвърти клас. Целта е да се даде възможност на учениците да проявят знанията и уменията, които са усвоили в часовете по "Компютърно моделиране" и способността им да създават компютърни модели на познати обекти и явления. Учениците ще могат да демонстрират и способностите си  да анализират и разработват дигитални проекти.

Идеята за ежегодно провеждане на състезание по "Безопасност за движение по пътищата" (БДП) цели да стимулира учениците чрез съревнование да овладяват познаването на правилата за движение по пътищата, а оттам да повиши тяхната сигурност, когато са извън класната стая или дома си.

Националното състезание "Лаборатория за изкуство" ще провокира учениците да изявяват своите таланти в областта на изкуството и ще бъде своеобразна платформа за откриване на млади таланти.

"Практични финанси" ще проверява финансовата грамотност на учениците в гимназиалния етап чрез решаване на различни казуси и задачи.

МОН предвижда общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020-2021 г да се провеждат по график от декември до март, областните кръгове -  през февруари и март, а националните - през март, април, май и юни. Националните състезания ще се провеждат по график от ноември до юни следващата година, а състезанията по професии - през март, април и май. Датите и часовете за провеждане на състезанията няма да съвпадат с учебните занятия.

Ключови думи:

МОН, учебна година
1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

При заразен с COVID-19 ученик ще се карантинира целият клас
Родители искат да знаят как ще започне учебната година
Централните новини ще са задължително с жестомимичен превод

06.08.2020

389 1

Коментари

SvSophia
снимка на SvSophia

Практични финанси

В Министерството на образованието (прости ме, Боже!) правят ли разлика между практичен и практически, естетичен и естетически и пр.?!

 

Господине Вълчев, финансите сами по себе си не могат да бъдат нито практични, нито непрактични. 

Подайте си оставката, защото сте по-вреден в перспектива дори от шефа си, колкото и да изглежда невероятно.

Влез или се регистрирай за да коментираш