Quantcast

Медия без
политическа реклама

Как да мотивираме учениците - арттерапия, портфолио и Коледа в клас

"Експериментирайте!", съветват учители

Илиана Димитрова
Иновативните практики в училище мотивират децата

Арт терапевтично студио за подобряване на емоционалните компетентности, проектно-базирано обучение за отбелязване празниците на различни етноси, ученическо портфолио по биология, STEAM стратегия за еко образование - това са образователните практики, оценени най-високо в конкурса "Добрите практики на фокус", който за втора година популяризира добри примери от работата на учителите в България. Те са оценени от експертно жури от над 40 души според тяхната ефективност, устойчивост и потенциал да подобрят благосъстоянието на учениците, младежкото участие и академичния им напредък. Отличията бяха връчени в края на април в София на най-голямото образователно събитие, организирано от "Заедно в час" и prepodavame.bg, събрало над 400 учители, директори и образователни експерти за обмяна на опит и търсене на нови подходи за ангажиране на учениците през 21 век. 

 

Урок по толерантност

Когато през 2014 г. Дияна Шекерова започва работа като учител по български език и литература в средно училище "Отец Паисий" в град Куклен, в коридорите често чува обиди на етническа основа, въпреки че в града мирно съжителстват българи, турци и роми. Но вместо липсващата толерантност да я обезкуражи, я вдъхновява - тя въвежда проектно-базираното обучение "Празникът - моят и на другия до мен. Фолклорно-празничен календар", който всяка година от тогава досега завършва с открит урок, който се превръща в празник на многообразието за цялото население на Куклен.

В началото на учебната година учениците от 5 клас събират необходимите материали за урока. От октомври до февруари работят самостоятелно по голяма част от задачите си, напътствани от учителката. Разпределени са на екипи, като във всеки отбор има представител на трите етноса - български, турски, ромски. Всеки етнос избира дали да разучи своите празници, или да разучи празниците на другите и да направи празничен календар на другия етнос. За да съберат материали различните празници, децата активно интервюират родителите си, ходят на гости на своите съученици от другите етноси, присъстват на определени празници в дома на съотборниците си и помагат при приготвяне на традиционните им ястия. Целта е да се запознаят и потопят изцяло в друга култура, различна от тяхната.

По време на открития урок всеки празник се представя чрез драматизации, подготвени от учениците. Те изготвят сценраий, разпределят си ролите. Намират характерни костюми - шалвари, носии и други от баби, дядовци, роднини, а ако не открият - ушиват ги с помощта на близки. С помощта на учителите по музика и физическо петокласниците подбират подходяща музика за открития урок, разучават и подготвят традиционен танц. В часа по информационни технологии пък правят покани за гостите. Подготвят и изложба на символите на етносите в часовете по изобразително изкуство и домашен бит и техника. "Българчетата изработваха мартеници, великденски яйца, сурвачки и кукерски маски. Ромчетата ни показаха сурвачки за Банго Васил и традиционни облекла. А турците донесоха Корана, броеници, молитвени килимчета, чашки за кафе, облекла", разказва г-жа Шекерова. Финалната стъпка е кулинарната изложба, в която се показват традиционни ястия на етническите групи.

Така, чрез драматизацията на българския етнос гостите надникват в дома на баба Йоана и дядо Гошо, за да видят как посрещат Коледа. Вечерята се прекажда, а от разговора на трапезата, отрупана с постни сарми, боб, жито, ошав и др., се научават интересни факти за Бъдни вечер и Коледа и за обичаите, свързани с тях. Облечени в традиционни турски облекла, друга група ученици представят два от най-важните празници в мюсюлманския свят - Рамазан байрам и Курбан байрам. Изпълняват се всички ритуали при посрещане на гостите в къщата на дядо Ердем и баба Елис - целуване на ръка, поздрав, даване на пари. Ромският етнос пък представя празнуване на Банго Васил около трапеза, на която има пълнена пуйка, кекс, пита, сарми, баница с късмети и вино.

"Успеваемостта е много висока и децата знаят много повече, в сравнение с просто прочитане на материал от учебника", разказва Дияна Шекерова. А може би най-важният резултат - още след първото издание на "Празникът - моят и на другия до мен" етническото напрежение в училище намалява осезаемо, а днес от него няма и следа. Не на последно място, учениците имат много по-висока мотивация за учене. Опитът на г-жа Шекерова показва, че "когато се довериш на децата и им покажеш уважение, те работят много усърдно, за да докажат, че го заслужават".

 

Портфолио - за по-голяма мотивация

През 2018 г. Незабравка Пенкова, учител по биология в 134-то училище в София, изпробва в работата си ученическото портфолио, за да проследва лесно напредъка на своите ученици. След като вижда позитивите му и за самите тях, тя не спира да развива идеята си - разписва все по-подробни критерии за оценка, измисля многокомпонентни задачи, подобрява формулировките на инструкциите. За г-жа Пенкова портфолиото е "лично интерактивно учебно пространство", с което всеки ученик разполага през учебната година. Тя го използва в часовете по биология с ученици от 9 клас, но този вид работа е приложима за всички възрасти и учебни предмети.

Първата стъпка е въвеждане на флашкарти в учебния процес. Още през месец септември учителката въвежда картите, като учи учениците как се създават те и каква е добавената им стойност. В контекста на биологията те често съдържат термин, неговото обяснение и визуализация. През ноември идва ред на практическите задачи, с които учениците работят до декември, като през този период получават обратна връзка за своите работи - учителката им ги оценява по определени критерии и им дава насоки как да си подобрят работата си. Пример за практическа задача е едно от заданията в раздел "Домашна лаборатория". В него учениците трябва да направят дерматоглифи, използвайки балон, като трябва да ползват своите отпечатъци и тези на близките си. Целта е младежите да видят папилите на кожата си и да ги сравнят с останалите проби. Третата стъпка е представяне на портфолиото на учениците. Тук г-жа Пенкова ги запознава целите, критериите и скалата за оценяване. След като учениците знаят какво предстои, се захващат за работа - учителката дава конкретни инструкции как да сглобят портфолиото и къде да поставят продуктите, които имат до момента.

"Портфолиото може да бъде дигитално или в хартиен вариант. Насърчавам учениците с дигитален профил да ползват електронно портфолио, но от тези, които ще се занимават активно с биология, очаквам хартиен вариант", споделя г-жа Пенкова. Следва и четвъртата стъпка - учениците да продължат да работят по задачите, следвайки инструкциите. През втория учебен срок учениците работят по-самостоятелно, но учителката споделя, че ритмичният контрол върху работата им е ключов, за да бъде практиката успешна. Оценката, която учениците получават на портфолиото, е важна за тях, тъй като се сравнява със срочната и годишната оценка. Ако ученикът се е справил отлично с портфолиото - има всички задачи, които са изпълнени на 100%, то тогава той или тя ще получи по-висока срочна или годишна оценка. 

Самите задания провокират творчество у учениците - попълвайки портфолиото си, те преминават през различни дейности и задачи - работят с учебника, проучват информация, експериментират в клас или вкъщи, презентират продукт, изработват флашкарти, научават се да се самооценяват, да оценяват съучениците си, да работят в екип, да бъдат креативни и организирани. Всички тези умения, както и усещането за успех, доказано повишават мотивацията за учене, четивната грамотност, обогатяват речниковия запас на младежите и дават възможност за задълбочаване в науката, смята преподавателката. 

 

Към по-зелено бъдеще 

Темата за опазването на природни ресурси отдавна вълнува СУ "Иван Вазов" в Стара Загора. Затова 4-мата старши учители - Стилияна Казълова, Анета Йорданова, Минка Генчева и Нина Йорданова, подкрепени от техния директор Динко Цвятков, се посвещават на проекта "Икономия на средствата", насочен към учениците от гимназиален етап. Той всъщност е STEAM стратегия, включваща поредица от инициативи, насочени към опазването на околната среда и пестенето на ресурси и целящи учениците да придобият нужните компетентности, ключови умения и нагласи.

В началото на учебната година училището избира "голяма тема", по която да работи: "Климатът в класната стая. Учени, ученици, учители и артисти срещу климатичните промени". Идеята е към нея да се подходи от различни ъгли, за да се навлезе в дълбочина и да се провокира мисленето. Като специалисти в училището са поканени представители на Спасителния център за диви животни - единствен по рода си в България. Училището се обръща и към артистите - в него с изложба гостува Музеят на хумора и сатирата в Габрово.

Един от проектите, в който се включват учениците, е на Института за икономическа политика "GENERATION ZЕЛЕНО - визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика" (по Еразъм). Той им дава възможност да си сътрудничат с активни млади хора от цялата страна, както и с професионалисти, работещи за намаляване на климатичните промени и зеления преход. В резултат е изготвена Младежка еко резолюция с идеи и предложения на младите за мерки и дейности в областта на зеления преход.

Другият проект, по който работят гимназистите, е "Скритото лице на парниковия ефект - ефектът на киселинния океан", който залага на проектно и проблемно-базирано обучение, в съчетание с дигитална компетентност, която училището развива чрез профилирана подготовка. Учениците проучват слабо познат, но опасен природен феномен - окислението на океана в резултат на покачване на въглеродните емисии. След това създават теоретически и практически модели, с които се демонстрира проблемът и се презентира пред по-голяма аудитория. Освен, че се запознават с принципите на кръговото управление на отпадъците, младежите решават да намалят собствените си отпадъци. Част от тях превръщат в красиви и полезни неща, които да използват в часовете или за продажба на благотворителен базар. Акцията им под надслов "Когато си мислиш, че не можеш да заобичаш природата повече" е с благотворителна цел, за да помогнат на свой съученик. 

"Експериментирайте! Така ще насърчите учениците да споделят идеите си и да допринасят за развитието на групови проекти, насочени към екологичното образование и опознаване на света около тях", съветва г-жа Нина Йорданова. По думите й STEAM практиките водят до повишаване на образователните резултати и подготвят учениците за реалния живот.

 

Арт-терапия в клас

Арт терапевтичното студио "Таралеж" в ОУ "Н. Вапцаров" - единственото училище на територията на село Селановци, Врачанско - съществува от 2018/19 г. Възниква с идеята учениците да формират позитивна, реалистична представа за собствените си и чужди емоции и преживявания, да развият въображението си, както и да осъзнаят своята общовалидност, независимо от произход, етническа принадлежност, раса, пол, възраст. В студиото се включват ученици с проблемно поведение, ограничени адаптивни способности, установени когнитивни дефицити. Част от тях са деца в риск или живеят в бедност. "Все повече стават онези случаи, при които децата са оставени да се отглеждат от по-възрастни роднини”, споделя училищният психолог Виктория Костадинова.

Екипът й прилага специфични арт терапевтични и психологически техники за преодоляване на вътрешно напрежение, страховете и конфликтите, за формиране толерантен мироглед и ненасилствено поведение. Сред тях са учене чрез правене, игрови техники, пясъчна терапия, приказна терапия, музикотерапия, различни творчески подходи като колажна техника, рисуване върху огледало, мултисензорни техники, драма техники и др., фамилно терапевтични техники. 

Заниманията се провеждат като част от училищните дейности по интереси два пъти седмично, след приключване на учебните часове. Всяко от тях е подчинено на определена тема, включена в тематично разпределение, което се изготвя в началото на годината. По време на ателието децата моделират с пластелин на различни теми "Аз като супер герой", "Аз като чудовище", "Аз и моят клас", рисуват с различни техники по необичайни задания: "Моят остров на спасението", "Сладкиш на чувствата", "Моят най-страшен сън", "Машина на щастието", "Някой, който прилича на теб" и др., изобразявават членовете на своето семейство като животни, цветя или предмети.

В спонтанните актове на творчество и създаване на собствено изкуство учениците съпреживяват, идентифицират се, израстват, преодоляват социални и лични предразсъдъци. Дистанцията между тях се скъсява, създават се реални условия за снижаване нивото на тревожност и укрепване на личността, казва г-жа Костадинова. По думите й арт терапията подобрява емоционалното развитие и физическото израстване на децата, както и функционалните им компетентности. Особено полезно е то и за учениците с ограничени образователни възможности, защото им предоставя ценни възможности за изява и общуване, помага им успешно да формират усещане за справяне.