Медия без
политическа реклама

Директорите предлагат 14 дни отсъствия по семейни причини

Според тях те не трябва да могат да се вземат накуп

08 Февр. 2024
7 дни отсъствия по семейни причини през първия срок и 7 дни - през втория срок, предлагат директори.
Илияна Димитрова
7 дни отсъствия по семейни причини през първия срок и 7 дни - през втория срок, предлагат директори.

Не 15, а 14, да са дните в една учебна година, в които ученици могат да отсъстват по семейни причини с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител. Това предлагат от Съюза на работодателите в системата на народната просвета по повод проекто-предложението на МОН родители да могат да извиняват отсъствията на децата си в рамките на 15 дни, а не както е сега - 10 дни (3 дни със заявление до класния и 7 дни - с разрешение от директора). 

"За учебна година да има до 14 дни отсъствия по семейни причини, като за всеки срок те са до 7 дни", предлагат от Съюза на работодателите, става ясно от пост във фейсбук на неговия председател Диян Стаматов. Според директорите ползването на дните за отсъствие по домашни причини не бива да е в пълния си размер накуп, като по-здравословни причини отсъствията не трябва да са повече от 2 дни едновременно.

Родителите следва да предоставят на класния ръководител заявлението за извиняване на отсъствията преди ползването на дните по домашни причини по ред, определен от педагогическия съвет на училището, предлагат още директорите. Според тях за компенсиране на пропуснатото учебно време учениците трябва да ползват часовете за консултация по съответния учебен предмет.

Макар мярката да бе предложена от МОН по искане на редица родители, тя среща съпротивата на някои учители. "Това е грешно решение, защото ако искаме да говорим за качество на учебния процес и за постигане на резултати трябва да направим така че децата да бъдат повече време в училище. Много пъти се е случвало ученик сам да напише извинителната си бележка без знанието на неговите родители", заяви Константин Янков, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ-Бургас пред БНТ.

Общественото обсъждане на проекта е до 5 март, след което МОН трябва да вземе решение за промяна на наредбата за приобщаващото образование, където е регламентиран броят на дните, в които родителите могат да извиняват децата си от училище по семейни причини.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ученици, отсъствия

Още по темата