Медия без
политическа реклама

Бизнесът предпочита студенти по икономика от УНСС

Едва 60% от студентите по математика се дипломират, показва рейтингът на университетите

Едва 60% от студентите по математика се дипломират
Pixabay
Едва 60% от студентите по математика се дипломират

Работодателите и преподавателите предпочитат студенти по икономика, завършили УНСС. Студентите пък посочват тази специалност като най-престижна в Софийския университет. Тези и други любопитни тенденции показва последният рейтинг на университетите у нас. По същия начин математиката е най-престижна сред студенти и работодатели, ако се учи в СУ, но младежите са по-удоволетворени от учебния процес по това направление в Русенския университет.

 

Икономика 

Икономиката е посочена от студентите като най-престижна в СУ, а от работодателите - в УНСС, следван от Икономическия ууниврситет във Варна, като и двете групи смятат, че на опашката по престиж е Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" (под 1%). То обаче се оказва лидер по индикатора удоволетвореност от избора - 90% от младежите, завършили икономика там, казват, че пак биха повторили избора си. В УНСС този процент е около 69%. Най-доволни от учебния процес по това направление пък са студентите, които го изучават в Американския университет - 9 т. и Стопанската академия в Свищов - 8.9 т. При УНСС този показател е с 6.6 т.

 

Математика

В направление математика по показателите "престиж сред студентите" и "престиж сред работодателите" лидер е СУ съответно с 38% и 76%, а на дъното на тази класация са съответно Шуменският университет (0%) и Русенският университет (3.7%). Университетът обаче е доста надолу в стълбицата по отношение на индикатора "удоволетвореност от учебния процес", по който "последните стават първи" - оценката на студентите по математика по отношение на обучението в Русенския у-т е 8.7 от 10 точки, докато на СУ - едва 5 т. По показателя "удоволетвореност от избора" пък най-напред излиза Шуменския у-т с 96% студенти, заявили, че пак биха избрали математика в този вуз, срещу едва 59% младежи, които отново биха записали това направление в СУ.

 

Медицина

Най-престижно да се учи медицина определено е в МУ-София - 43% престиж сред студентите и 68% престиж сред работодателите, като на дъното на тази класация е Тракийския у-т в Стара Загора. Когато става дума за удоволетвореност от учебния процес обаче МУ-София слиза на дъното с 5.7 т. от 10 т., докато на първо място се изкачва МУ-Плевен с 9.5, следван от Тракийския у-т - със 7.5 точки. Двете висши училища оглавяват класацията и по показателя "удоволетвореност от избора" - съответно с 97% и 82% от студентите, заявили, че пак биха избрали медицина в съответните вузове, докато в МУ-София само 67% от младежите са потвърдили това.

 

Педагогика

Педагогиката е посочена за най-престижна в СУ както от студентите (27%), така и от работодателите (62%). Най-удоволетворени от учебния процес са обаче студентите по педагогика в Бургаския свободен университет - 9.2 точки, следван от Шуменския у-т (8.7 т.) и Великотърновския у-т (8.2 т.), докато СУ остава на предпоследно място с 6.9 т. Също така цели 90% от студентите, завършили педагогика в Бургаския свободен университет казват, че пак биха избрали същата специалност в същия вуз, докато в СУ този процент е едва 63%.

 

Най-голяма ексклузивност

Показателят "ексклузивност" показва броя на преподавателите на основен трудов договор, които работят единствено в съответното висше училище. Колкото по-висок е той, за толкова по-качествено се смята предлаганото образование. По него първото място си поделят Висшето военновъздушно училище "Георги Ст. Раковски" и Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг със 100% ексклузивност на преподавателския състав, следвани от Националния военен университет "Васил Левски" (99.4%), МУ-Варна (99.3%), Стопанската академия в Свищов (99%) и Шуменския у-т (99%). Най-назад в тази класация са Колежът по туризъм в Благоевград - едва 60% ексклузивност, Висшето училище по телекомуникации - 76% и Варненския свободен университет, където 78% от преподавателите са основен трудов договор единствено в този вуз.

 

Най-много дипломирани студенти

Както е известно, не всички студенти завършват започнатото висше образование. Рейтингът показва, че най-много дипломирани студенти - над 90% - има в направленията военно дело, медицина, фармация, здравни грижи и педагогика, а най-малко в театрално и филмово изкуство (51%), горско стопанство, животновъдство, проучване и добив на полезни изкопаеми и спорт. Любопитно е и, че едва 60% от студентите по математика се дипломират.

 

Най-много съвместни програми с чужди вузове

Общо 104 са съвместните програми на наши университети с чуждестранни вузове. Най-много са те в областта на икономиката - 17 на брой, следват направленията администрация и управление - с 11 съвместни програми, туризъм - 10 програми, комуникационна и компютърна техника - 7, филология - 7, общо инженерство и информатика - по 6 и т.н. Най-много съвместни програми с чуждестранни университети имат СУ и ТУ-София - по 10 броя, Висшето училище по мениджмънт във Варна - 8, НБУ - 6 и т.н. Що се отнася до дела на студентите, които се обучават в съвместни програми, то най-висок е той в областта на транспорта (42%), туризма (10%) и химичните технологии - близо 9%.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата