Медия без
политическа реклама

Заради недостиг на одитори Сметната палата бави проверки

Временният председател праща на прокуратурата договор на предишния шеф Цветков

18 Юли 2023Обновена
Илияна Кирилова

“Последните години Сметната палата страда от липса на кадри, особено одитори, заради ниските възнаграждения. Често пъти след проведените конкурси спечелилите кандидати се отказват. Поискали сме от Министерство на финансите по-високи заплати за тях”.

Това обяви Горица Грънчарова-Кожарева изпълняващ правомощията на председател на Сметната палата до избор на титуляр.

Липсата на достатъчно одитори е причина за редица забавени проверки на Сметната палата. В периода 2016-2017 г. са освободени 74 одитора, от които 45 са пенсионирани, без да се назначат на тяхно място нови кадри. От 2018 - 2021 г. са освободени 158 одитора, като пенсионираните са 49.

В периода 2016-2021 г. 57 одитни доклада са забавени като 16 от тях са прекратени, защото съдържащата информация в тях е загубила своята актуалност. Това е установила проверка, насрочена през февруари тази година, когато Грънчарова пое управлението на Сметната палата, след като скорострелно Народното събрание освободи председателят Цветан Цветков. Обяснението на депутатите от ГЕРБ, ДПС и БСП, гласували отстраняването му, бе, че мандатът му е изтекъл. Мандатът на Грънчарова, която бе негов заместник, също е изтекъл. Впоследствие Конституционният съд обяви, че Цветков е незаконно отстранен, но с процедурни хватки на Народното събрание той не можа да се върне обратно на поста си.

Чутовен скандал тресе един от най-важните контролни органи в държавата - Сметната палата.

Създадена е организация до края на август да бъдат внесени и приети забавените одити, отчете Грънчарова.

Една от причините за забавянето в приключването на някои одити е, че не са представени становища от Правна дирекцията, която е на пряко подчинение на председателя на Сметната палата. Другата причина е масовото пенсиониране в институцията, което не е съпътствано от привличането на нови кадри.

„Сметната палата е загубила голям брой главни одитори, без да са заменени след това от нови и компетентни одитори. Разбира се, влияние оказват и ниските възнаграждения в Сметната палата“, отбеляза още Кожарева.

ОБВИНЕНИЯ ЗА НЕИЗГОДЕН ДОГОВОР

Грънчарова-Кожарева обвини бившият председател Цветан Цветков, че е сключил неизгоден договор за изкупуване на дялове от административната сграда на Сметната палата. Оказва се, че по силата на реституция административната сграда на Сметната палата е съсобствен имот на палатата и група физически лица с дял малко над 6%.

Те са поискали още през 2011 г. от съда Сметната палата да им изплати обезщетение за неползване на дела им в размер на 326 хил. лева. Същата година палатата е предявила насрещен иск за 4 млн. лева заради ремонта на сградата през 2005 г. в размер на 11,5 млн. лева. В крайна сметка вместо да продължи делото, председателят на палата Цветан Цветков сключил договор с физическите лица, с който те да платят само 174 хил. лева, при което Сметната палата останала ощетена с около 3 млн. лв., обясни Кожарева.

Този договор е даден на прокуратурата.

"Несъстоятелни и нелепи твърдения. Привидно това изглежда като персонална атака срещу мен като председател на Сметната палата, защото по силата на решение на КС аз и в момента съм председател, но не ме допускат да изпълнявам своите пълномощия. Но всъщност истинската цел на това е да не се допусне гражданите да знаят какво реално се е случило в Сметната палата през тези 6 месеца", коментира Цветков пред БНР.

Цветков разясни как съдът е постановил, че тези наследници на собствениците на имота са съсобственици на сградата на Сметната палата. "Около 6% е тяхната съсобственост. Преценихме, че вместо да се водят безкрайни дела, които поглъщат много средства за такси, е по-добре да се постигне спогодба, за която информирахме финансовото министерство. Уточнихме параметрите на спогодбата с адвоката на съсобствениците и с решение и постановление на МС беше предоставена необходимата сума, която да изплатим", каза Цветков.

Според него прокуратурата ще установи по безспорен начин, че "това е една спогодба в интерес на българската държава и на българските граждани, но ще установи, че са избегнати репутационни щети на България в международен план".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата