Quantcast
Успешно минаха първите проби на интерконектора към Гърция | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

Успешно минаха първите проби на интерконектора към Гърция

1 354
Изграждането на газовата връзка с Гърция бе размотавано от управлението на ГЕРБ повече от 10 години.

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора Гърция - България (газопровод - IGB) напредва активно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат изпитания с тестови количества природен газ. Това съобщиха от проектната компания ICGB. Тестовите обеми към момента са 3 700 000 куб. метра.

В първата фаза на изпитанията газът беше подаван поетапно в посока Стара Загора - Комотини. Всички участъци са предварително продухани с азот с цел недопускане на влага и кислород в газопровода, което е едно от задължителните

 

технически изисквания при подготовка на инфраструктурата за въвеждане в експлоатация.

 

Газопроводът е проектиран да работи при максимално налягане до 75 бара.

Предстои същият процес на запълване с тестови количества природен газ да се случи и в газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини. Съоръжението там е завършено на 96 % - то е почти двойно по-голямо от станцията при Стара Загора и това се отразява на необходимото време за провеждане на съответните тестови процедури.

"В процес на интеграция е автоматизираната система за цялостен контрол и управление на газопровода (Supervisory control and data acquisition или SCADA), която ще обхваща всички съоръжения на газопровода – две газоизмервателни станции, осем кранови възела, катодна защита, системите за сигурност и диспечерския център. Едновременно с това се провеждат и функционалните тестове на всички останали помощни съоръжения, необходими за експлоатацията на интерконектора", заявиха изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" (ICGB) Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Те уточниха, че тези процеси включват настройки на управлението на съоръженията и връзката между тях с параметри за температура, налягане, аварийно задействане и съобщения за състояние. Всички те са от изключителна важност за коректното и надеждно функциониране на технологичните процеси, управлявани от SCADA системата. За тази цел предварително се изграждат и

 

телекомуникационни връзки посредством оптични трасета,

 

уточняват от ICGB.

Проектната компания ICGB трябва да бъде сертифицирана като независим преносен оператор, за да има правото да експлоатира търговски интерконектора. За тази цел се очаква становище на Европейската комисия, което ще позволи на националните енергийни регулатори на България и Гърция - КЕВР и РАЕ (RAE), да издадат окончателно съвместно решение за сертификация.

Административни ангажименти преди въвеждане в експлоатация имат и други институции от българска страна: Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), МВР ГД ПБЗН - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - ГД ИДТН Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор”, МОСВ – РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ. Действа вече създадена работна група с представители на съответните институции, чиято цел е да намери ефективен начин за съкращаване на обичайните срокове, където е възможно, с цел максимално скорошна експлоатация на газопровода. Всички заинтересовани институции и експлоатационни дружества са поканени да представят предварително становища по въвеждане в експлоатация, така че преди подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване всички указания да бъдат изпълнени в максимална степен.

Допълнително

 

трябва да бъде издадено и Разрешение за започване на лицензионна дейност,

 

за което необходимо условие е подписването на акт 15 за обекта. Разрешението за започване на лицензионна дейност се издава от КЕВР и представлява условие за изпълнение на дейността по пренос на природен газ, се посочва още в съобщението.

Още

Нов преносен газов оператор влиза на българския пазар

15.07.2022

Обновена

12557
Азерският газ за България тръгна отново през Кулата

01.07.2022

Обновена

10899
Спрени дотации за ВЕИ помогнали за слабото поскъпване на битовия ток

13.06.2022

Обновена

1760