Медия без
политическа реклама

В края на юли хазната е на излишък от 500 млн. лв.

01 Авг. 2023
Илияна Димитрова

И през юли приходите в бюджета са по-високи от разходите и хазната излиза на излишък от 500 млн. лв. Бюджетът излезе на излишък и през юни с плюс от 177,6 млн. лв. Разходите по бюджета тепърва обаче предстоят – късното му приемане доведе до отлагане във времето на новите политики.

Приходите по консолидираната фискална програма към края на юли по предварителни данни са били 37,4 млрд. лв. – с 3,6 млрд. лв. повече от същия период на миналата година или ръст от 10,6%. Основният ръст идва по линия на данъчните постъпления, които нарастват с 2,7 млрд. лв., повишението при неданъчните приходи е 1,3 млрд. лв. При приходите от ЕС обаче има минус в сравнение с 2022 година – постъпленията намаляват с 400 млн. лв.

Разходите за първите 7 месеца на годината по консолидираната фискална програма възлизат на 36,9 млрд. лв. – при 32,3 млрд. лв. за същия период на м.г. или ръст от 14,4 %. Най-голям ръст се отбелязва в разходите за пенсии, персонал, капиталови разходи и др.

МФ публикува и окончателните данни за изпълнението на бюджета през юни. Към средата на годината фискалният резерв възлиза на 12,9 млрд. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

държавен бюджет

Още по темата