Медия без
политическа реклама

Компенсациите за скъпия ток ще продължат до края на годината

28 Септ. 2022
Илияна Кирилова

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на тока ще продължи до края на годината. Това реши служебното правителство на днешното си заседание.

За месеците октомври, ноември и декември индикативният бюджет на програмата за компенсиране е в размер на 3.594 млрд. лв., от които 3.214 млрд. лв. са предвидени за небитовите крайни клиенти - фирми, учебни и здравни заведения, общински структури и др., а 380 млн. лв. – за електроразпределителните дружества.

Тези средствата ще бъдат осигурени от допълнителни целеви вноски от държавните производители на електроенергия към на фонда „Сигурност на електроенергийната система“.

И през последните три месеца на годината всички небитови потребители на ток ще бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса за съответния месец и базовата цена от 250 лв/МВтч. Тези компенсации ще бъдат изплатени до 31 март 2023 г. От тях ще се възползват над 630 хил. небитови потребители на ток.

"Компенсирането на операторите и през четвъртото тримесечие ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който се натрупва заради повишени технологични разходи. От своя страна, това е фактор, който ограничава необходимостта от поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число – и за битовите", се казва в правителственото прессъобщение.

В същото време потребителите на природен газ продължават да бъдат изолирани от държавни компенсации. Подобен дискриминационен подход е в противоречие с европейските регламенти и със съдебната практика за допустимост на държавната помощ.

Още по темата

Уважаеми дами и господа, С актуализацията на държавния бюджет парламентът прие да бъдат подпомагани фирмите заради поскъпването на електричеството. Проблемът е, че помощта е само и единствено за потребителите на електрическа енергия, а не на всички енергийни източници.

 

Още по темата