Медия без
политическа реклама

Енергийните компенсации трябва да са адекватни и справедливи

Дискриминацията на потребителите на природен газ е в разрез с правилата на ЕС

28 Септ. 2022
Pixabay

Уважаеми дами и господа,

С актуализацията на държавния бюджет парламентът прие да бъдат подпомагани фирмите заради поскъпването на електричеството. Проблемът е, че помощта е само и единствено за потребителите на електрическа енергия, а не на всички енергийни източници.

Подобна „селективност“ е в разрез както с практиката и политиките на Европейския съюз по принцип, така и с мерките във връзка с кризата на общия енергиен пазар, която допълнително се утежни от случващото се в Украйна. Никъде в документите на ЕС не се дават указания компенсации да се дават само за потребителите на един от многото ресурси на енергийния пазар. Напротив, енергийните предприятия и техните клиенти следва да се третират еднакво.

Безспорно е, че към настоящия момент се облагодетелства пазарът на електроенергия, което поставя всички останали (в това число и потребителите на природния газ) в неравноправно положение. Подобен дискриминационен подход е в противоречие с европейските регламенти и със съдебната практика за допустимост на държавната помощ.

Това обаче не е всичко. Държавата допусна фаворизиране на един единствен участник на пазара на природен газ. На 11.08.2022 г. с решение на  Министерски съвет бе отпуснат заем на „Булгаргаз“ ЕАД, който по своята същност е държавна помощ, несъвместима с правилата на конкуренцията и общия пазар. Създадените привилегии няма да доведат до подобряване на условията на пазара на природен газ, както в страната, така и в рамките на ЕС. С това решение на Министерски съвет по никакъв начин не се оптимизират или подпомагат и потребителите на природен газ, което е в противоречие с насоките на Европейската комисия.

Затова "Овергаз Мрежи" изпрати писмо до премиера Гълъб Донев, министъра на енергетиката Росен Христов и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, с което настоява мерките за компенсиране на потребителите на енергия да се приведат в съответствие с правилата на Европейския съюз. Всички участници на пазара трябва да бъдат третирани еднакво, при спазване на принципите на равенството, а всички потребители на природен газ трябва да бъдат адекватно и справедливо компенсирани.

Ако бездействието на държавата по проблема с липсата на компенсации за всички потребители на природен газ продължи, вредите за участниците на пазара и за самата държава биха били огромни. Всяко нарушение на конкуренцията на пазара създава риск от санкции, възстановяване на неправомерно отпуснатите средства под формата на държавна помощ и покриване на вреди, претърпени от всички засегнати фирми и граждани.

 

С уважение,

екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата