Медия без
политическа реклама

КЕВР утвърди 19% по-ниска цена на природния газ за март

Омбудсманът очаква регулаторът да коригира надолу и цената на парното

01 Март 2024

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди с 19% по-ниска цена на природния газ за март спрямо предния месец. Тя ще е 57,59 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество газ за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника. В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 43% от потреблението за месеца и допринасят за постигането на по-ниска цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е подписал за март и договор за доставка на втечнен природен газ с търговец от региона след тръжна процедура при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от подземното газово хранилище в Чирен. 

По повод постоянното падане на цената на природния газ през последните месеци омбудсманът Диана Ковачева призова председателят на КЕВР спешно да преразгледа и намали регулираните цени на топлинната енергия.

Към 1 март т.г. ще бъдат изпълнени изискванията на наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия за наличие на „съществено изменение между определената от КЕВР прогнозна цена на природния газ за регулаторния период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок на периода“ в размер над 15%, посочва Ковачева. Тя припомня, че прогнозната цена на природния газ за периода 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г. е 88,12 лв. на мегаватчас, докато за март тя вече е 57,59 лева за мегаватчас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КЕВР, природен газ

Още по темата