Quantcast

Медия без
политическа реклама

Кабинетът "Петков" оставя бюджет с 1.56 млрд. лв. излишък

Ефектите от актуализацията обаче тепърва ще се проявяват

29 Юли 2022

Въпреки че опозицията твърди, че държавата е съсипана, и въпреки всички наслагащи се кризи четворната коалиция оставя след своето управление бюджет в добро състояние. 

Приходите продължават да са повече от разходите и Министерството на финансите очаква държавният бюджет в края на юли да е с излишък  размер на 1.56 млрд. лева.

Конкретно за юли МФ прогнозира 380 млн. лв. излишък, основно заради по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и доброто изпълнение на данъчните приходи. От министерството изтъкват, че голям принос за плюса имат постъпилите през юли във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" 456 млн. лева - целева вноска на Българския енергиен холдинг,  изчислена за периода януари-май 2022 г.

Постъпленията по консолидирания бюджет към края на юли ще надхвърлят 33.77 млрд. лева - сумата е с  4.522 млрд. лв. (15.5%) повече спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

 

Разходите са 32.215 млрд. лв. (48.9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. са били 28.548 млрд. лв.

 

Разбира се, по данните за полугодието не може да се правят сериозни прогнози за развитието на държавните финанси до края на 2022 г. Още повече че бюджетът бе актуализиран от 1 юли и ефектите от промените - свързани и със сериозни увеличения на разходите за помощи, субсидии, добавки, и с намаляване на приходите (данъчни облекчения и намаления на ставки) - тепърва ще се проявяват. 

 

Още по темата