Медия без
политическа реклама

Евросхема поема разходите за газови конвектори, котли и радиатори

Срокът за кандидатстване за безплатна смяна на старата печка с по-чисто отопление изтича на 20 август

Овергаз

До 20 август жителите на няколко български общини могат да участват в програма за безплатна замяна на печките си на твърдо гориво с екологични източници за отопление. Възможно е преминаване към отопление на ток, на пелети, на централно парно, но най-щадящи природата са уредите на природен газ.

Проектът се финансира по Европейската оперативна програма „Околна среда“. Целта е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Какви разходи се покриват?

Ето разясненията на „Овергаз Мрежи" (компанията работи на територията на три от общините, включени в грантовата схема  - Столична, Бургас и Монтана):

 

  • Безвъзмездна доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата;

  • До 3 радиатора с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа. Обучение за експлоатацията;

  • Профилактика след първата година на гаранционното обслужване.

  •  

Не само домакинства, но и всички юридически лица, които обитават самостоятелни обекти в жилищни сгради с уреди на дърва и въглища, също могат да кандидатстват за безвъзмездна замяна с екологични алтернативи за отопление, посочват от "Овергаз мрежи".

Какво е необходимо, за да участвате в проекта?

- Да посетите най-близкия клиентски център на Овергаз, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ "Съгласие за присъединяване"

- Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайта й

- Да бъдете одобрени за участие от Вашата община

На сайта на Столичната община вече има всички подробности – www.sofia.bg. Полезна инфомация ще намерите и на сайта www.overgas.bg! 

 

ПЛЮСОВЕТЕ

Цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Синьото гориво не отделя сажди, миризми и прах във въздуха и осигурява изключителен комфорт за цялото семейство. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита. Вие сами контролирате енергията, която използвате за отопление, готвене и подгряване на вода. Никой друг не ви „пуска“ или „спира“ топлото. Затова винаги знаете точно какво количество сте консумирали и плащате само за реално използваната енергия.

 

 

Още по темата