Медия без
политическа реклама

ЕК може да накаже България заради такса смет

Страната все още е далеч от въвеждането на принципа "замърсителят плаща"

Илияна Кирилова
Борбата на БСК да бъде променен начинът на изчисляване на таксата за битови отпадъци е от 2003 г. насам. От камарата припомнят множеството предложения за нормативни промени, официални становища до всички компетентни институции, съдебни процедури и др., но въпреки това промяна няма.

Европейската комисия (ЕК) може да накаже България заради неспазване на принципа "замърсителят плаща" при определяне на такса смет. Това става ясно от разпространен във вторник отговор на комисията по повод на жалба на Българската стопанска камара (БСК).

Камарата е изпратила жалба до Брюксел заради начина на изчисляване на таксата за бизнес потребителите у нас. На практика фирмите изхвърлят 30% от общия отпадък, но плащат около 70% от разходите за сметосъбирането в общините. В същото време гражданите изхвърлят 70% от сметта, но поемат около 30% от разходите. Общините определят такса смет въз основа на стойността на имота, вместо върху количеството отпадъци.

ЕК е направила проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави - членки на ЕС, но окончателните резултатите предстои да бъдат оповестени. „Комисията няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите членки, в които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, се казва в писмо от дирекция "Околна среда" на ЕК до БСК.

В писмото си ЕК информира, че службите на комисията са разгледали жалбата и отбелязват, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа „замърсителят плаща“ от 2015 г., но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки. Според информацията, с която комисията разполага, последните изменения на Закона за местните данъци и такси осигуряват подходяща методология за изчисляване на таксата за битови отпадъци. За съжаление, националните власти решиха още повече да отложат влизането в сила на съответните разпоредби - до 2022 г.“, се уточнява в писмото.

Службите на комисията са взели решение да прекратят разследването по повод жалбата на БСК, тъй като вече е направено европейско проучване на проблема, но предупреждават, че ако е необходимо, ще предприемат действия срещу България по тяхна инициатива.

През 2015 г. принципът "замърсителят плаща" бе записан в закона, но прилагането му все се отлага. Новата формула трябваше да влезе в сила от 1 януари тази година, но общините поискаха още време. Така в закона бе записано тя да заработи от началото на 2020 г. През есента на 2018 г. обаче, мярката бе отложена отново - този път за началото на 2022 г.

 

Ключови думи:

ЕК, такса, наказания, България

Още по темата