Quantcast

Медия без
политическа реклама

Данъчната отстъпка за деца се иска по месторабота до края на месеца

08 Дек. 2020
Илияна Кирилова

Родителите, които искат през фирмата да ползват данъчно облекчение за деца върху доходите си от 2020 г., трябва да подадат до края на декември заявление към работодателя си, напомня НАП. Когато се ползва данъчно облекчение за деца с увреждания се подават и копия на решенията на ТЕЛК или НЕЛК.

Вече не се изисква представяне на декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност обаче облекченията за деца да се ползват от двамата родители, ако доходите на единия не са достатъчни, за да ползва пълния размер на отстъпката.

Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения, припомнят от НАП. Важно условие да се ползва каквато и да е данъчна отстъпка обаче е кандидатите да нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения към бюджета. Тези, които се съмняват дали имат такива задължения, може да проверят това чрез портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи във всеки офис на приходната агенция.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и когато през 2021 г. се подава годишната данъчна деклация за доходите от 2020 г.

За едно дете на възраст до 18 г. доходите се намаляват с 200 лв., за две деца - с 400 лв., а за три или повече деца - с 600 лв. Тъй като данъкът е 10%, на практика тези намалявания на основата на облагане, водят до данъчни отстъпки от 20, 40 или 60 лв.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50% степен на увреждане.

За доходите от 2021 г. Народното събрание гласува много по-големи данъчни облекчения за деца. За едно дете отстъпката ще бъде цели 450 лв., за две - 900 лв., а за три и повече деца - 1350 лв. Тези преференции обаче ще се ползват чак през 2022 г.

Още по темата