Quantcast
Лели и братовчеди могат да наследяват, но нямат запазена част | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Лели и братовчеди могат да наследяват, но нямат запазена част

1 233

Как се наследява, ако няма преки наследници - деца, съпруг, родители, братя, сестри? Кои са съребрените роднини и как се разпределят дяловете?

В.С., София

--------------------------------

Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен. Това разпорежда законът за наследството в случаите, в които няма деца, съпруг, родители, дядо, баба. Тогава идват и наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.

Нещо, което веднага поставя въпроса кои са тези роднините по съребрена линия и какви са техните права при наследяване. Според Семейния кодекс родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Степените на родство при съребрена линия пък се определят по едно правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина. Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора - тук липсва първа. Например брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен, чичо и леля спрямо племенник са от трета степен, първи братовчеди са от четвърта степен. От четвърта степен са и чичото и лелята и децата на техните племенници. Степените при родството по съребрена линия са много важни при наследяването. Включително и защото роднините по съребрена линия са сред наследниците, които законът признава и подрежда, както и защото по-близките изключват по-далечните.

Както вече стана дума, "съребрените" роднини наследяват само ако починалият не е оставил деца или родители, както и братя и сестри и техните низходящи. Освен това не трябва да има и преживял съпруг. Защото по закон последният наследява част, равна на частта на всяко дете. И ако няма деца, възходящи (родители, дядо, баба), братя и сестри (и техни деца), то тогава всичко остава за съпруга и той получава цялото наследство. 

Очевидно обаче в конкретния случай няма никой от гореизредените - няма деца, родители, съпруг, братя, сестри и техни низходящи. Тогава се стига до разпоредбата, че наследяват "съребрените" роднини до 6-а степен. Както се стига и до още едно основно правило - че "по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен". Така например, ако има племенници, които са от трета степен, те и техните деца ще наследят преди първите братовчеди и техните деца, които са от четвърта степен. Ако обаче има само първи братовчеди, то тогава те ще наследят поравно. Важно е да се отбележи, че няма никакво значение дали са по бащина или майчина линия.

Необходимо е да се знае, че роднините по съребрена линия, сред които вече стана ясно са и първите братовчеди, нямат право на т.нар. запазена част от наследството. Такава част имат единствено роднините по права линия - низходящите като деца, внуци, правнуци, възходящите като родители, баба, дядо, прабаба, прадядо и съпругът. Ако тази част бъде накърнена, законът за наследството дава право на всеки от изброените наследници да иска възстановяването й. Извън този кръг обаче никой друг не разполага с това право.

Така че наследодателят може - ако не остава никой със запазена част, спокойно и приживе да се разпореди с цялото си наследство - примерно със завещание или дарение, ако иска да лиши всички "съребрени" роднини от наследство. Последните няма да имат право да оспорват на основание за запазена част.

Ключови думи:

консулт

Още

Издръжката на дете трябва да му осигури живот като преди развода
Затънали в дълг: как да се изправим отново и дори да спестим пари

29.09.2021

694
Компенсациите за родители не влияят на другите помощи