Медия без
политическа реклама

МВР може да използва сила и белезници само при ограничени случаи

Кога МВР може да използва физическа сила, белезници, палки, водни оръдия? Има ли някакви правила и ограничения?

К.С. София 

Особено през последните години в немалко ситуации на протести се стига до ситуации на сблъсъци с полицейски сили, а след това и до случаи на обвинения за използване на прекомерна сила, до спорове кой какви правомощия има, до дисциплинарни производства и дори досъдебни производства.

Устройственият закон на МВР, който действа от 2014 г. насам, разрешава  при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи да могат да използват физическа сила и помощни средства. Изрично обаче е натъртено, че това може да става само, ако е абсолютно необходимо. Нещо повече. След тази реплика, законодателят изрично определя моментите, когато може да има такова ползване на сила. 

Така законът казва, че това може да се случи при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, както и при задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган. Сила и помощни средства може да има и при конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица. Същото е положението и при оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си, както и при нападения срещу граждани и полицейски органи. 

Физическа сила и помощни средства може да се ползва и при освобождаване на заложници, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства. Това може да се случва при  освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган, вземане на мерки за осигуряване на лична безопасност.

Вън от тези случаи МВР няма право да ползва сила и помощни средства. Иначе се казва, че редът за употреба на физическа сила и помощни средства се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

Законът за МВР определя, че помощни средства са белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини; бронирани машини.

Законът казва и, че физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници. Използването им се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.

При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи трябва да вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел, казва още законът. Изрично се забранява използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната обаче не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства.

Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, оръжие, сила, консулт

Още по темата