Медия без
политическа реклама

Столична община спря конкурс за пешеходен мост към Южния парк

Причината са възражения на Камарата на архитектите в България

28 Юли 2022
Пешеходният мост трябва да минава над улица "Бяла черква" в ж.к. "Иван Вазов" и да свърза пешеходно жилищната зона с Южния парк.
Пешеходният мост трябва да минава над улица "Бяла черква" в ж.к. "Иван Вазов" и да свърза пешеходно жилищната зона с Южния парк.

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, ръководено от главния архитект на София Здравко Здравков, прекрати обявения в началото на юли конкурс за проучване и изработване на идейна концепция/идеен проект за изграждане на пешеходен мост към Южния парк откъм ж.к „Иван Вазов“ над ул. „Бяла черква“. За това съобщи Камарата на архитектите в България.

Решението е взето в резултат на становище от КАБ, в което се настоява за промяна в условията на процедурата. Сред предложенията са промяна на вида на конкурса, критериите за оценка, въвеждане на изисквания относно правоспособността за упражняване на професионална дейност за участниците в конкурса. “Задачата на конкурса е интересна, но би предизвикала колегията да участва активно и да вложи целия си творчески и професионален капацитет, само ако е предвидено последващо възлагане на самите автори. Освен паричната награда, основен стимул и мотивация за участие е възможността за реализация на оригиналната идея, заложена в премирания проект”, пише в становището на КАБ.

От НАГ са се съгласили с доводите и предложенията на КАБ. Здравков смята, че при провеждането на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране публичните възложители следва да вземат предвид становищата и предложенията на професионалните организации.

Във връзка с горното възложителят се съгласява с предложението на КАБ да постави изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност за участниците в конкурса. За по-добрите резултати от настоящия конкурс участниците следва да бъдат мотивирани от условията на конкурса, като избраният идеен проект ще служи за основа, определяща изискванията към обема и съдържанието, както на изменението на подробния устройствен план (при необходимост), така и на бъдещия инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части. Възлагане на разработката на инвестиционния проект на спечелилите първо или второ място участници ще гарантира реализирането на проекта в неговата цялост и замисъл като единство на образ, геометрия, композиция, функция и т.н., изразени в конкретното проектно решение“, пише в мотивите за прекратяване на конкурса.

Територията, на която трябва да се развие бъдещият пешеходен мост, прилежащата му среда и алейна мрежа, както и необходимите корекции на парковите пространства, е около 45 дка, се казваше в заданието на прекратения конкурс. Те са разположени от двете страни на ул. „Бяла черква“. В зоната на въздействие влизат имоти с различна собственост, коритото на река Перловска, както и част от платното и тротоарите на ул. „Петко Каравелов“ и ул. „Бяла черква“.

Целта на изграждането на новата мостова конструкция бе да се завърши сливането на трите зони: Южен парк – първа част (пространството около НДК), Южен парк – втора част и Южен парк – трета част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство, изброиха още от НАГ при обявяване на процедурата. Създаден бе и специален сайт на конкурса – www.peshehodenmost.com. Предвидено бе победителите в конкурса – трите най-добри идейни проект, да получат съответно 20 000, 15 000 и 10 000 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата