Quantcast

Медия без
политическа реклама

София поиска с декларация пари за градския си транспорт

С гласовете на ГЕРБ-СДС и ВМРО-"Атака" общинският съвет прие обръщение към правителството часове преди окончателното гласуване на държавния бюджет

24 Февр. 2022
Илияна Кирилова

С гласовете на управляващата коалиция в София – групите на ГЕРБ-СДС и на ВМРО-„Атака“, Столичният общински съвет прие декларация, с която призова бюджетът на държавата да отпусне повече пари на градския транспорт в столицата. Аргументът за това бе познатият, с който властта в града вече няколко пъти поиска същото – скокът на цените на тока и горивата, кризата с коронавируса и намалелият брой пътници в обществения превоз. Представителите на мнозинството в СОС изказаха мнение, че правителството е длъжно да подкрепи публичния превоз в София, тъй като той е пред колапс. Както "Сега" писа, преди около месец от ГЕРБ и ВМРО изчислиха, че сумата, която държавата трябва да отпусне на транспортния сектор в столицата за 2022 г., е 178 млн. лв., като към нея трябва да се добавят и около 50 млн. лв. за погасяване на задължения за м.г.

Въздържали се и против приемането на декларацията гласуваха групите на БСП, „Демократична България“ и представителят на „Спаси София“ Борис Бонев. Мотивите бяха, че ръководствата на транспортните дружества в Столична община – Центърът за градска мобилност, „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“, не са провели никакви реформи във фирмите си и не са направили опит да оптимизират разходите си, преди да искат помощ от държавата. Борис Бонев припомни на властимащите, че още по времето, когато страната се управляваше от ГЕРБ, тогавашното министерство на финансите също отказа парична помощ на София за градския транспорт с аргумент, че в него не са направени необходимите реформи и има множество финансови течове.

 

Текстът на приетата от СОС декларация:

Ние, членовете на Столичния общински съвет, обединени от разбирането, че публичният транспорт в градовете е от определящо значение за качеството на живот, устойчивото развитие на градската среда и икономическото развитие, апелираме за междуинституционален диалог в мерките за подкрепа на столичния градски транспорт, който понася огромни щети от пандемията и ръста на цените на горивата, фактори извън контрола на транспортните оператори.

До началото на пандемията, пътуванията и приходите на транспортните ни дружества бележеха ежегоден ръст. Ограниченията, наложени от КОВИД, доведоха до рязък спад на пътниците – средно с 1/3 на годишна база. Този спад се отрази съществено на приходите от продажба на превозни документи –  през 2020 г. приходите намаляха с 60 млн. лв., а през 2021 г. – с 51 млн. лв.   

Следвайки препоръките на здравните власти и разбирането за качество на транспортната услуга, Столичната община успя да избегне намаляване на обема й като не допусна увеличаване на интервалите между превозните средства,  съкращаване на маршрути, поради сериозно намалелия брой пътуващи по тях или чувствително съкращаване на работещите в сектора. Вместо това се предприеха мерки за оптимизиране на разходите, увеличаване на собствените приходи и значително увеличаване на средствата за издръжка от общинския бюджет – като от 117 млн. лв в предпандемичната 2019 г., те достигнаха до 177.8 млн. лв през 2021г.

Влошените от пандемията финансови резултати, доведоха до това транспортните дружества да не могат да поемат натиска от увеличението на цените на горивата в края на миналата година. За сравнение към последно счетоводно приключила финансова година 2020 г. разходите за енергоносители (горива и електроенергия) е в размер на 39,5 млн. лв., а по прогнозни разчети за 2022 г. тази сума ще бъде в размер на 112 млн. лв. Предприетите от дружествата мерки за намаляване на консумацията на енергия, където това е възможно, не могат да компенсират значителния ръст на цените.

Случващото се в транспортния сектор в София и България е съотносимо с тенденциите, които се наблюдават в световен мащаб. Отчитайки, че това е един от най-тежко засегнатите от кризата сектори, редица правителства предоставиха ресурс в необходимия размер, за да покрият настъпилите загуби и да гарантират непрекъсване на транспортното обслужване.

Ние, представителите на Столичния общински съвет, продължаваме усилията си за проследяване на проведената оптимизация на разходите на транспортните дружества, работата си по новата тарифна политика – ценово ориентирана към привличане на нови пътници, което да доведе до увеличение на собствените приходи в системата на градския транспорт. Ще вземем под внимание общото състояние на общинските транспортни дружества при обсъждането на бюджета на Столична община за 2022 г. и обективните възможности за финансиране на транспорта, което той позволява, без да се подлагат на риск останалите функции, услуги и проекти, очаквани от гражданите на Столична община.

Поради важността на услугата, предоставяна от транспортните дружества, както и тяхната роля в икономиката и живота на града и страната, се обединяваме около необходимостта  от конструктивен  диалог между представителите на различните институции, за да бъдат намерени навременни решения, които адекватно да адресират растящия  финансов недостиг в сектора. Настояваме за използване на съществуващите механизми за държавно участие във финансирането на транспорта за осигуряване на недостига от 178 млн. лв за 2022 г.

Още по темата