Медия без
политическа реклама

"Продължаваме промяната" получи два имота за партийни централи

Единият се намира на ул. "Христо Белчев" № 8, а вторият на бул. "Витоша" № 12

20 Март 2024
Съпредседателите на ПП Кирил Петков и Асен Василев.
Илияна Кирилова
Съпредседателите на ПП Кирил Петков и Асен Василев.

С решение на правителството в оставка политическа партия „Продължаваме промяната“ получава правото на ползване на два държавни имота в София - един за осъществяване на административните нужди на централното ръководство на партията, както и един за местната структура в столицата, съгласно Закона за политическите партии. 

Те представляват самостоятелни обекти, единият от които се намира в сграда на ул. „Христо Белчев“ № 8 в район „Средец“, а вторият - на бул. „Витоша“ № 12 в район „Триадица“.

 Според решението на Министерски съвет "Продължаваме промяната“ отговаря на законоустановените предпоставки за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имотите - частна държавна собственост за срок от 10 години или докато отговаря на законовите изисквания за тяхното ползване.

Партията декларира, че разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на имотите, като същите ще бъдат използвани само за задоволяване на нейните нужди, няма да бъдат преотдавани под наем и преотстъпвани за ползване, както и че в тях няма да бъде осъществявана икономическа дейност.

В решението на Министерския съвет е предвидено областният управител на област София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставят имотите, както и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции в случай на неизпълнение.

Още по темата