Медия без
политическа реклама

НЗОК плаща 5 млн. лв. на НАП за събиране на здравните вноски

Илияна Кирилова

Близо 5 млн. лв. е била таксата, платена от бюджета на здравната каса през 2018 г. на Националната агенция по приходите за събирането на задължителните здравни осигуровки. За 4 години - от 2014 до 2018 г., касата е превела 18.8 млн. лв. на приходната агенция за администрирането на осигуровките, сочи одитният доклад на Сметната палата на НЗОК за миналата година.

Здравната каса е единствената институция, която плаща такса на НАП за администриране на публични средства, отбелязват одиторите. Тя е въведена преди много години в Закона за здравното осигуряване и не е отменена и до днес. Таксата е в размер на 0.2 на сто от събраните вноски, което през 2018 г. се е равнявало на цели 4.58 млн. лв.

„НАП администрира вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнителното задължително пенсионно осигуряване. За администрираните публични средства НАП събира такса единствено от НЗОК, което я поставя в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове. С размера на таксата за администриране на здравноосигурителните вноски, заплащана на НАП, се ограничават средствата на НЗОК, като за периода 2014 г. - 2018 г. сумата възлиза на 18. 828  млн. лв.“, се отбелязва в доклада на Сметната палата.

 

Още по темата