Медия без
политическа реклама

НОИ пусна е-справка за забавени ТЕЛК решения

05 Юни 2023
Pixabay

На интернет страницата на НОИ функционира нова електронна услуга, чрез която хората с инвалидни пенсии или добавки за чужда помощ могат да проследят в реално време дали органите на медицинската експертиза са подали данни за забавеното им експертно решение към осигурителния институт. Справката е достъпна с ЕГН и ПИК на НОИ (персонален идентификационен код). Тя е свързана с новия ред за служебно удължаване на изтеклите експертни решения при забавяне на преосвидетелестването по вина на ТЕЛК/НЕЛК. Това гарантира, че ще бъде продължено изплащането на съответната инвалидна пенсия/добавка за чужда помощ.

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат в реално време да се информират дали за тях към НОИ има подадена информация за тяхното преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза, поясняват от осигурителния институт. Ако лицата, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване. Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки"/„Справки"/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ"/„В услуга на пенсионера".