Медия без
политическа реклама

НОИ изплаща през целия август инвалидни пенсии с изтекъл ТЕЛК

18 Авг. 2022
Илияна Кирилова

Инвалидните пенсии с изтекъл до 30 юни ТЕЛК ще се изплащат през целия август, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Става дума за пенсии по решения на ТЕЛК и НЕЛК, които са изтекли през пандемията - в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г. Срокът на тези решения бе удължен от парламента до края на декември 2022 г., но при условие, че хората подадат заявление за преосвидетелстване до 15 юли 2022 г. В НОИ не трябва да са постъпвали и други експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на лицата, получаващи тези пенсии.

Националният осигурителен институт приоритетно обработва получените данни от РЗИ и ще продължи срока на изплащане на пенсиите и добавките за чужда помощ на всички пенсионери, които попадат в обхвата на действащата разпоредба. Дължимите суми на лицата, които получават пенсиите си чрез пощенските станции в страната, ще бъдат изплатени с отделен пенсионен запис, а тези, получаващи пенсиите са по платежна сметка – с допълнителен превод в рамките на настоящия месец, обясняват от института.

За лицата, за които в НОИ има постъпило ново експертно решение на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност, е регламентиран 4-месечен срок, в който НОИ следва да се произнесе с разпореждане и съответно да бъде продължено изплащането на инвалидните им пенсии. Независимо от цитирания срок, при постъпване на експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в ТП на НОИ е създадена организация за незабавното и автоматизираното им обработване с цел  изплащане на дължимите суми на лицата в най-кратки срокове, уверяват от НОИ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инвалидни пенсии, ТЕЛК, НОИ