Медия без
политическа реклама

Идеята на ВМРО политиците да отиват в затвора за клевета срещна отпор

Илияна Кирилова

На остра съпротива от страна на прокурорите и адвокатите се натъкна законодателната инициатива на ВМРО да бъдат наказвани с глоба и затвор политици заради изречени от тях клевети и обиди срещу техни опоненти. Воеводите излязоха с противоречивото предложение за промяна в Наказателния кодекс в средата на май т.г. по време на кампанията преди европейските избори.

„Все по-често в публичните прояви на различни политици представяне на платформи и идеи няма, но те изобилстват от обидни думи и изрази към други политици, представяне на неверни твърдения за дейността им, приписване на неизвършени различни престъпления, както и разгласяване на опозоряващи личността твърдения, които не отговарят на истината“, пише в мотивите към законопроекта. Затова депутатите от ВМРО поискаха до 4 години затвор и глоба от 10 000 до 15 000 лв. за депутати и министри, български евродепутати и еврокомисари, както и лидери на партии, получаващи държавни субсидии, ако бъдат хванати, че клеветят или обиждат други политици.

От прокуратурата отхвърлят законопроекта с аргумента, че има съмнения дали съответства на конституцията и на Европейската конвенция за правата на човека. „Следва да се съобразява принципният конституционен подход към гарантиране на абсолютната защита на свободно разгласяване на мнение от народните представители като изразители на волята на избирателите, на народа, без заплахата да им се търси наказателна отговорност“, посочва се в становището на държавното обвинение.

Съвсем същата е позицията на Висшия адвокатски съвет, който директно отсича, че поправката в Наказателния кодекс противоречи на основния закон и на международни договори, по които България е страна. „Простото въвеждане на наказателна репресия не би променило политическата среда. То обаче създава предпоставки за преследване на политически опоненти“, изтъкват адвокатите.

Още по темата