Медия без
политическа реклама

Гешев вкара споровете за Бюрото за защита и в Конституционния съд

Главният прокурор оспорва прехвърлянето на дълготрайните активи към министерство на правосъдието

13 Окт. 2021
Архив СЕГА

Главният прокурор Иван Гешев очевидно не се е примирил с преминаването на Бюрото за защита на свидетелите от прокуратурата към министерство на правосъдието, като този път вкара спора в Конституционния съд.

Той внесе искане за обявяване на противоконституционност на една от разпоредбите от Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), приета от последния парламент. Въпросният текст предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието (МП).

 

Главният прокурор Иван Гешев и прокуратурата са прибрали част от материалните активи на Бюрото за защита, което с промяна в закона вече премина под шапката на правосъдното министерство. Това обяви и обвини по Би Ти Ви правосъдният министър Янаки Стоилов.

В искането си до КС, Гешев посочва, че атакуваната разпоредба противоречи на конституционната норма, че имуществото се управлява от министерски съвет, както и на принципа за разделението на властите. С приемането й се нарушава баланса във взаимоотношенията между висшите държавни органи в страната, твърди Гешев.

Редица решения на Конституционния съд сочат, че Министерският съвет, като най-висш орган на изпълнителната власт, единствен има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с държавно имущество. Тези  правомощия не могат да бъдат изземвани от законодателната власт, която по Конституция има други функции, пише още в искането.

С атакуваната разпоредба Народното събрание на практика е задължило Министерския съвет да отнеме имоти – публична и частна държавна собственост (част от дълготрайните материални активи), дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата на Република България и ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, и да ги предостави на Министерство на правосъдието.

Нарушен е и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната, пише още Гешев и добавя, че недвижимите имоти, предоставени за ползване на съдебната власт, се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет. Той е разпределил на прокуратурата имотите, ползвани от Бюрото по защита към главния прокурор, и те са дълготрайни материални активи на ПРБ. Предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт.

 

Прокуратурата: Ние оборудвахме и подсигурихме Бюрото в пъти по-добре

Прокуратурата на Република България (ПРБ) предоставя информация за активите на Бюрото по защита от 2014 г. (при преминаването му от МП към ПРБ) до влизането в сила на промените в Закона за защита лица, застрашени във връзка с наказателно производство през септември 2021 г.:

През 2014 г. при преминаването на Бюрото по защита от Министерство на правосъдието към ПРБ, то е разполагало със значително по-малко активи, с  минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано, морално остаряло и недостатъчно за изпълнение на специфичните функции на служителите.  През 2014 г. дълготрайни активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобили. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв.

По предварителни данни дълготрайните активи (към 28.09.2021 г.), преди преминаване на Бюрото по защита към МП, възлизат на 3 039 200,00 лв., в т.ч. 29 леки автомобили. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.

За периода 2014-2021 г. за нуждите на БЗ е изградена материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. Компютърното оборудване е подменено изцяло предвид това, че при преминаване на БЗ към ПРБ през 2014 г. употребяваната техника е морално остаряла и не отговаря на изискванията за инсталация на актуални операционни системи.

В изпълнение на законовите задължения по защита на застрашените лица, е изградено видеонаблюдение, което допълнително гарантира сигурността на защитените лица. Бюрото е в пъти по-добре оборудвано и подсигурено, което ще позволи занапред то да осъществява дейността си в пълна степен, твърдят от държавното обвинение.

 

Има сигнал за разпродаване на имущество на Бюрото за защита, а това може да застраши живота на охраняваните свидетели, заяви зам. министърът на правосъдието Иван Демерджиев в „Тази сутрин“.  По думите му става дума за продажба на бронирани автомобили.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?