Медия без
политическа реклама

ЕК заплаши България с финасови санкции заради мръсния въздух

Комисията стартира ново дело срещу страната ни, която не е изпълнила предишното съдебно решение и е рекордьор по замърсяване

03 Дек. 2020Обновена
Илияна Кирилова

Европейската комисия реши отново да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, тъй като страната ни не е осигурила цялостно изпълнение на решението на съда от 5 април 2017 г., свързано с мръсния въздух. Това съобщи ЕК в четвъртък.

В страната систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10). Освен това са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък, обяснява комисията. Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и приложи редица мерки, допълва Брюксел. А данните, които България е пратила на комисията за периода 2015-2019 г., потвърждават, че установеното от Съда систематично и постоянно неспазване продължава. Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойности във всички свои зони за следене на качеството на въздуха и агломерации.

Постигнатите към момента резултати са незадоволителни, тъй като България все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Страната докладва, че повечето мерки се намират в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие чак през 2024 г., допълва Европейската комисия.

В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10, което води до рискове за здравето на хората. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности – те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

Въпреки че държавите от ЕС имат задължението да гарантират на населението добро качество на въздуха, замърсяването на въздуха продължава да е проблем на много места, като положението е особено сериозно в градските райони, напомня ЕК. Замърсяването на въздуха все още е най-сериозният екологичен и здравен проблем в съюза. По приблизителни оценки на Европейската агенция за околна среда то предизвиква всяка година преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС.

Още по темата