Quantcast

Медия без
политическа реклама

Двойно повече деца ще учат дуално

6% дуално обучавани ученици са една капка. Трябва ни вълна, коментират работодатели.

Приключващият през ноември т.г. швейцарски проект ДОМИНО, по който от 2015 г. досега в дуално обучение са включени 1600 ученици от 32 училища, ще бъде продължен по ОП "Наука и образование". Бюджетът за следващите 2.5 г. ще бъде 24.5 млн. лв., като в обучение чрез работа ще бъдат обхванати двойно повече ученици от 11-и и 12-и клас - около 3900 младежи в 149 паралелки.

Новият проект ще е насочен не толкова към осигуряване на стипендии за учениците, които вече ще се изплащат от държавния бюджет, колкото към обучение на наставници и подобряване организацията на обучението, коментира просветният министър Красимир Вълчев. Средствата ще се използват още за закупуване на оборудване, работно облекло, разработване на учебни материали и др. Все още има сектори, в които няма дуално обучение, като например земеделието, посочи Вълчев. Според него родителите също се въздържат да пращат децата си в тази форма предимно заради културни предразсъдъци и погрешна нагласа, че тя няма да им донесе добри заплати. Част от специалностите обаче, по които се провежда дуално обучение - като например машиностроене, електротехника и др., са с най-висок очакван ръст на доходите, заяви той.

Бизнесът на свой ред очерта проблеми. "Елитните профилирани гимназии вече приемат и с тройка и така се орязва възможността на учениците с по-малко възможности да учат в професионалните гимназии", коментира Галин Господинов от Браншовата камара по дървообработване, с което на практика потвърди всеизвестната истина, че все още в професионално обучение влизат по-слабите ученици. Освен наслоените през последните години нагласи обаче за това допринасят и ред други фактори - недоброто качество на обучение в доста професионални гимназии, остарялата материална база и др.

Ключови думи:

дуално обучение