Quantcast

Медия без
политическа реклама

19 000 хора с увреждания се отказват от помощи заради личен асистент

Само 39 проекта за достъпно жилище прескочиха препятствията на националната програма

Илияна Кирилова

3 млн. лева е превела вчера Агенцията за социално подпомагане на 217 общини за наетите през тях лични асистенти на възрастни и деца с увреждания с право на чужда помощ. Това е първото плащане по новия механизъм след влизането му в сила от началото на септември съгласно приетите в края на миналата година законодателни промени в сферата на уврежданията. Това съобщи вчера в Пловдив социалният министър Бисер Петков по време на посещението си в Националния център за рехабилитация на слепи.

Пренасоченото от АСП към общините плащане е за първите 5483 сключени тристранни трудови договора за предоставяне на лична помощ. Част от тези пари са удържани от месечните помощи на хора с тежки увреждания и право на чужда помощ и на деца с над 90% увреждания, които са решили да ползват асистент по новия закон. Хората с право на чужда помощ трябва да се откажат от 99.50 лв., а добавките за децата (930 лв.) олекват с 380 лв. Съгласно законовите промени, влезли в сила от септември, хората вече съфинансират трудовото възнаграждение на личния си асистент, докато досега получаваха чуждата помощ безвъзмездно. 19 000 души са приели тези условия и ще получават асистент по новия закон.

Само 39 души в инвалидни колички са одобрени да получат финансиране по националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, съобщи още социалният министър. Комисията е отхвърлила 16 от постъпилите общо 55 проектни предложения за преустройство на жилищната среда чрез изграждане на рампи, платформи и подемни съоръжения. Общата стойност на преустройствата на жилищните сгради с държавни пари е за 1.827 млн. лв., отбеляза министър Петков. От 7 подадени проекта за преустройство на автомобили пък едва 4 са одобрени.

Интересното в случая е, че въпреки оскъдния си брой тези проекти надхвърлят отпуснатия бюджет на програмата - 1.7 млн. лв. Финансирането на проект беше между 10 хил. и 100 хил. лв. Ако параметрите на програмата се запазят същите, то приносът й за развитие на достъпна среда за хората ще остане нищожен. Както "Сега" писа, стотици хора с увреждания останаха излъгани в очакванията си тази програма да е решение на тежките препятствия, с които се сблъскват в ежедневието си, защото социалното министерство наложи непосилно кратки срокове за подаване на кандидатурите.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Около 400 хил. лева ще бъдат изплатени на работодатели по Националната програма за заетост на хора с увреждания за адаптиране на работни места за хора с увреждания. Постъпилите от фирмите проекти са 22, а по тях ще бъдат адаптирани 56 работни места за хора с различни дефицити. 110 предприятия са избрали плащането на компенсационни вноски в размер на 30 на сто от минималната работна заплата, вместо да назначат хора с увреждания, както ги задължава законът. Общо за три месеца - юли, август и септември, те са внесли в сметката на ГИТ 92 244 лв., вместо да разкрият 549 работни места. Следва да се има предвид, че вноските се заплащат през месеца, следващ месеца, през който е трябвало да се изпълнят квотите, уточняват от инспекцията. Трудовите инспектори са проверили до момента 886 фирми, от които 460 с персонал от 50 до 100 наети служители, а останалите над 100. Проверката е показала, че в тях са наети 3214 работници и служители с трайни увреждания при общ числен състав 155 992 лица. 20 от проверените предприятия пък са освободени от изпълнение на квоти поради специфични фактори на работната среда.

Още по темата