Медия без
политическа реклама

Президентът: България продължава да се нуждае от своята БАН

Където няма силно образование, където не се развиват водещи науки, и то добре финансирани, не може да има силна икономика, заяви Румен Радев на юбилея на Академията

12 Окт. 2019
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

"БАН се гордее с научните си институти и учени, които са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България към света, да търси рационални решения в сложното съвремие".

Това заяви президентът Румен Радев, който бе тази вечер на концерта-спектакъл в зала 1 на НДК, с който БАН чества 150 години от основаването си. 

"Много са проблемите на човечеството, на които само науката може да даде отговор", добави Радев и посочи, че българската наука работи активно, но съвременната наука става и все по-ресурсоемка и младите учени избират нерядко чужди институти и научни центрове, където да реализират своя потенциал. "А там, където няма силно образование, където не се развиват водещи науки, и то добре финансирани, не може да има силна икономика, висок догонващ устойчив темп на икономическо развитие", подчерта президентът.

"Затова продължавам да изтъквам, че устойчивото развитие днес изисква равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура, че, независимо от количеството еврофондове, няма да постигнем икономическо и социално сближаване между Северна и Южна, между Източна и Западна Европа, ако качественото образование и водещата наука са съсредоточени в тесни географски граници, че кохезионната политика трябва да се фокусира все повече върху образованието и науката", допълни той.

"Наш неотменим национален ангажимент остава приоритетното развитие на нашите институти, университети, научни звена. Днес, век и половина след учредяване на БАН, България продължава да се нуждае от своята академия, от един модерен, дързък, отворен към света център, двигател на духовен и материален напредък - обобщи Радев. - Нуждаем се от вас, нашите интелектуални апостоли и визионери, които да работите така, че обществото ни да се развива, а гражданите ни да живеят по-добре, и то с национално самочувствие, защото успехът и бъдещето принадлежат на онези,които разширяват своите хоризонти, които успяват да съзрат в предизвикателствата нови възможности, които могат да използват силата на образованието и науката, които си поставят високи цели и работят всеотдайно и имат дързостта да се мерят с най-добрите в света. Убеден съм, че БАН е сред тях".

Министърът на образованието Красимир Вълчев, който поздрави учените от името на правителството, отбеляза, че приносът на БАН е във всички сфери на обществения и духовния ни живот. Той определи като най-важната дума днес свързаност.

"Трябва да работим заедно, в партньорство и това се опитваме да направим през последните години, посочи министър Вълчев. В период сме на мащабни трансформации и разчитаме на учените - и за климатичните предизвикателства, за лечение на опасни болести, както и да съхраним националната ни идентичност в глобализиращия се свят, посочи той. Разчитаме като държава и общество на БАН, трябва да намерим по-добрите инструменти да взаимодействаме", коментира министърът.

В тържественото си слово председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски обяви, че БАН продължава да е най-големият и ефективен научен център в България и че академията е интегрирана в европейското и световно научно пространство. Акад. Ревалски подчерта, че се задълбочава диалогът с държавните институции.

"Науката, създавана от БАН, става все по-видима, по-нужна и по-полезна за обществото", каза Ревалски и цитира данни от социологическо проучване, според което около 70% от анкетираните отговарят, че постиженията на учените от БАН са повод за гордост и национално самочувствие.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата