Медия без
политическа реклама

Депутатите пренаписват облекченията в ТЕЛК

Първоначално приетите срокове се оказаха невъзможни за изпълнение

БГНЕС

В нов пример за недомислено законодателство промените в закона за хората с увреждания, които трябва да облекчат преосвидетелстването в ТЕЛК и НЕЛК, се оказаха невъзможни за приложение и преди второ четене ще претърпят сериозна редакция. Това се вижда от внесени предложения на трима депутати от ГЕРБ преди второто четене на законопроекта, който иначе парламентът прие единодушно на първо четене преди седмица. Те на практика представляват нов законопроект за промени, макар и да запазват духа на първоначалните - хората да не губят права, без да имат вина за забавянето на експертизите. Първият вариант бе изготвен от омбудсмана Диана Ковачева и внесен от ГЕРБ-СДС.

Първоначалният текст предвиждаше хората да поискат преосвидетелстване най-късно до един месец преди изтичането на предходното решение, а ТЕЛК да са длъжни да се произнесат в рамките на 30 дни. Сега едномесечният срок се удължава на три месеца. Мотиви няма, но те са очевидни - комисиите страдат от ужасен дефицит на лекари и вероятно депутатите са си дали сметка, че едномесечният срок е невъзможен за спазване дори при най-добро желание. В хода на дискусиите бяха давани примери за чакащи повече от година.

Ако този срок не бъде спазен и старото решение изтече, без да е издадено ново, то срокът на експертизата се удължава служебно и хората няма да губят свързаните с нея инвалидни пенсии, финансова подкрепа и всякакви допълнителни права като безплатни винетки, личен асистент и т.н. Ако междувременно бъдат преосвидетелствани в по-ниска категория, няма и да връщат пари.

Удължаването на срока на 3 месеца за произнасяне по искане за преосвидетелстване вменява на хората задължението да се подготвят отрано за тази процедура. За целта регионалните здравни инспекции ще трябва да ги уведомят за изтичащото решение най-късно до 4 месеца предварително. По същия начин ще се удължава и индивидуалната оценка от Агенцията за социално подпомагане. Тази оценка също ще важи до произнасянето на ТЕЛК без прекъсване, като това ще се извършва служебно от агенцията. Информацията за забавянето ще се обменя служебно между институциите.

Ако човек пропусне редовно призоваване от ТЕЛК, документацията му се връща в регионалните комисии за медицинска експертиза, а удължаването на срока се прекратява. Това е друг текст, включен в предложенията на Деница Сачева, Илиана Жекова и Костадин Ангелов. Депутатите отстраняват и друг дефицит на първоначалния вариант - кога влизат в сила промените и какво става със заварените случаи. Започнатите и неприключили производства до влизането на закона в сила, както и тези, които са започнати, но не са приключили до 4 месеца от влизането на закона в сила, се довършват по новия закон, но без да се вземат предвид сроковете. Т.е. на всички, лишени в момента от права заради забавен ТЕЛК, би следвало да им бъдат възстановени пенсии, помощи и пр. Това следва да стане служебно.

Още по темата