Медия без
политическа реклама

Училищата могат да получат до 10 000 лв. за превенция за агресията

МОН смята да купи шест училищни автобуса, два от които електрически

Илиана Димитрова
60 училища ще могат да изградят кътове за учене, отдих и споделяне.

До 10 000 лв. ще могат да получат училищата, а до 5000 лв. - детските градини за дейности по превенция на насилието и тормоза в училище. Това предвижда проектът на една от двете нови национални програми в средното образование - "Без агресия са сигурна образователна среда" (500 000 лв.), планирана от МОН за 2024 г. На фона на последните случаи на агресия в българските училища, при които тийнейджъри стигнаха дори до "Пирогов" след побой, средствата изглеждат твърде недостатъчно и за много малко институции.  

Средства за превенция на агресията имаше и м.г. - по един от модулите на програмата за личностно развитие на учениците. Те обаче бяха само за училища - 32 на брой, които получиха общо 300 000 лв., като не е ясно дали след реализиране на проектите си въпросните школа са намалили случаите на агресия в клас поради липса на отчет. През тази година за училищата са планирани 400 000 лв., като в новата самостоятелна програма са добавени и детските градини, които ще получат 100 000 лв.

С въпросните средства детските градини ще могат да организират обучения за педагогическите специалисти за справяне с агресията, за изграждане на позитивен климат, развитие на емпатия и др. Те ще могат още да финансират дейности, свързани с установяване на "златни правила" в градината, с поставяне на граници и развитие на съпричастност при децата, както и с подкрепа на родителите чрез проучване на нуждите им и провеждане на общностни събития. Целта е да създадат форми за информиране на всеки родител за развитието на детето му, вкл. за затруднения в поведението му, като се осигури сътрудничество със семейството при случаи на агресия при децата.

Училищата пък ще могат да изграждат по програмата кътове за отдих, споделяне и учене, както и да провеждат вътрешно-училищни обучения за учителите за справяне с агресията, изграждане на позитивен климат и медиация на конфликтни ситуации. Обученията може да са и за превенция на кибернасилието и безопасното пребиваване в е-среда. Ще се подкрепя още провеждане на срещи и работилници в училищата по теми, свързани с превенция на насилието; дейности с ученици, насочени към развитие на техните социално-емоционални умения, овластяването и смисленото им участие в живота на училищната общност; организиране на тематични родителски срещи и др. 

Да кандидатстват могат както общински и държавни, така и частни, детски градини и училища. Те следва да подадат документите си в 30-дневен срок от одобрението на програмата от МС. Реално обаче ще имат 20 дни, тъй като МОН следва да публикува формуляр за кандидатстване до 10 дни след приемането на програмата. Очакванията са 20 градини и 60 училища да реализират "цялостен подход за превенция на агресията", като в подобни дейности да бъдат включени 600 деца, 3000 ученици, 3600 родители, а 1200 учители да бъдат обучени как да реагират и да се справят със случаи на насилие.

Припомняме, че училищата разполагат с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в клас, но според много педагози той действа само на хартия. На доста места случите на агресия се неглижират, докато не стане твърде късно, или по-скоро жертвата се премества в друго училище, вместо насилникът да получи някакви санкции поради тромавата система за налагане на наказания.

Общо националните програми т.г. са 22 на брой, с една повече от м.г., и са със същия бюджет като м.г. - 230 млн. лв. С най-много средства, както обикновено, е програмата, по която се осигуряват обезщетения на пенсионирани учители - 135 млн. лв., предвидени за около 8000 педагогически специалисти и 3000 непедагогически персонал, което е с 20 млн. лв. повече от 2023 г.

 

3 млн. лв. за 6 нови автобуса

Втората нова програма т.г. - "Безопасност на движението по пътищата" - е с бюджет от 4.3 млн. лв. Тук най-много средства - 3 млн. лв. - са предвидени за закупуване на автобуси. МОН смята да закупи поне 4 нови автобуса с двигатели с вътрешно горене и още поне 2 електрически автобуса, като ще финансира и изграждането на съпътстваща инфраструктура за експлоатацията им - зарядни станции, допълнителни външни батерии и алтернативни източници на електрическа енергия.

200 000 лв. са планирани за обучение по безопасност на движение по пътищата - по-конкретно държавни, общински и частни детски градини и училища могат да кандидатстват с проекти за разработване и провеждане на педагогически ситуации и уроци по безопасност на движението по пътищата, както и на уроци по други предмети с интегриране на темата по БДП. За 40 детски градини са предвидени 40 000 лв., а за 160 училища - 160 000 лв. Със средствата те ще могат да купуват материали, уреди, съоръжения, екипировка и др. Ще се финансира и провеждането на инициативи и състезания, свързани с пътната безопасност с участието на деца и ученици.

1 млн. лв. пък са предвидени за изграждане на площадки за безопасност на движението по пътищата (200 000 лв. за около 72 детски градини, 800 хил. лв. - за около 222 училища). Правят впечатление детайлните изисквания за въпросните площадки. Външните площадки в детските градини следва да са с размер 11 м на 6 м и да имат от 4 до 8 кръстовища, а вътрешните - с размер 5 м на 4,45 м, като и двата вида трябва да имат модел на светофар с височина поне 137 см, 1 стоп палка, 12 сигнално-предпазни жилетки, 1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см), 10 конуса, детски велосипед и детска каска за велосипедист. Максимумът, който ще получат градините, е 3500 лв. - до 1500 лв. за външна площадка, до 750 лв. за вътрешна и до 1250 лв. за оборудване. В училищата външните площадки следва да са с размери 11 м х 6 м, а вътрешните - 5 м х 4,45 м. Към оборудването им трябва да се добавят още 2 броя симулационни очила, 2 табла за обучение по БДП, велосипед и каска за велосипедист и програмируем учебен робот, като за това ще се дават до 2250 лв. 

100 000 лв. са планирани за разработване и администриране от МОН на интерактивно приложение за развиване на компетентности по пътна безопасност и за проверка на уменията на учениците. За учениците от 1 до 4 клас приложението ще е под формата на игра, която ще ги запознава с основните правила за пътна безопасност. Тези от прогимназия ще решават казуси, свързани с прогнозиране на пътни ситуации, превозни средства, пътни знаци, проявяване на отговорност и др. Учениците от 8 до 12 клас ще се запознават с основни правила за управление на моторни превозни средства, с нормативната уредба и др.

 

Пари няма" - това изглежда ще е лайтмотивът на тазгодишните национални програми в средното образование, чиито проекти МОН публикува наскоро. Те отново са 21 на брой, но са за около 230 млн. лв. или близо 12 млн. лв. по-малко от 2022 г.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?