Медия без
политическа реклама

Родителите може да плащат глоби за недисциплинирани ученици

Поведението в училище да се взема предвид при бала на ученика, настоява синдикат "Образование"

Освен права родителите трябва да имат и задължения, чието неспазване да се санкционира финансово, смята д-р Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

69.2% от учителите казват, че не налагат санкции на учениците, защото процедурата е бавна и мудна, а 63.5% - защото е тежка и безсмислена. 71% от преподавателите се възпират да санкционират ученици, защото се притесняват от неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители, а близо 46% се страхуват от пропуски в процедурата. Това показва национално проучване на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" по темата за ефективността на санкциите като инструмент за обща подкрепа на учениците, проведено сред 2890 педагогически специалисти и заинтересовани в рамките на 10 дни. Заради неработещите правила в тази област от синдиката настояват за ясни задължения за родителите, включително и финансови санкции при нарушение на училищния правилник, както и да се въведе оценка "Дисциплина" за учениците, която да влияе на формирането на бала им при кандидатстване в гимназия.

От синдиката открай време определят наредбата за приобщаващото образование, в която е описан редът за налагане на санкции за учениците, като най-неработещата сред всички наредби на МОН. Изследването им потвърждава това - 86.7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена, а 93% - че наредбата следва да бъде променена или отменена. Според профсъюза това недвусмислено показва, че на практика този инструмент за подкрепа не работи.

"Не налагам санкции на ученици, защото процедурата е бавна и мудна", казват 69.2% от запитаните. 63 на сто от тях заявяват, че нямат практика да налагат санкции, защото "процедурата е тежка и безсмислена" а 53% - че ефектът от тях е нулев. 57.5% твърдят, че "директорът не разрешава налагане на санкции заради делегирания бюджет и отлив на ученици", като само 28.8% заявяват смело, че не притесняват да инициират процедурата по налагане на санкции на ученик.

Най-затрудняващият елемент за налагане на санкции според 71% от учителите е "неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители". Почти половината педагози се страхуват от пропуски в процедурата (45.8%), а 1/3 от тях имат притеснения от комуникацията с родителите. 25% от учителите не разбират самата процедура по налагане на санкции, а 19% от тях споделят, че в училището им липсва психолог или педагогически съветник, който следва да се включи в етапа при прилагане на мерки преди минаване към санкция. На въпроса: "Смятате ли, че ангажираността на родителите ще се повиши при сключване на договор между образователната институция и родителя за спазване на училищния правилник, като това да носи юридическа и съдебна отговорност", 85.2% са убедени, че това ще се случи, 8% нямат мнение, а 6.8% не виждат смисъл в такъв договор. 89.7% от респондентите са определили "съдебната практиката в България някои родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки" като "безрезервно порочна" и само 2.2% - като възпитателна за учители и директори.

 

ОЦЕНКА "ДИСЦИПЛИНА" 

От синдикат "Образование" предлагат няколко конкретни мерки за повишаване на ефективността на санкциите. На първо място, според тях на родителите трябва да се вменят ясни задължения, както и финансови санкции при нарушение на училищния правилник. В училищния закон да се вмени задължение за сключване на договор между родител и образователна институция по отношение на училищния правилник със съответните финансови и административни санкции за родител, както и да се въведе оценка "Дисциплина" в четири степени чрез промяна в закона, която да влияе на формирането на бал при кандидатстване, настояват още те. От профсъюза предлагат още процедурите по санкции на ученик да бъдат на уведомителен режим, т.е. родителят да не може да откаже подкрепа и по този начин да блокира процедурата, както и да се поощряват партниращите родители. Други техни идеи са да се намали тежестта на броя ученици като компонент за формиране на бюджета на образователната институция, както и социалните служби, Агенцията за закрила на детето и отделите за закрила на детето да се активизират, реформират и "станат авторитет към родители, отклоняващи се от общоприетите протоколи за партниране".

Още по темата