Медия без
политическа реклама

МОН предлага смесен блок от занималня и редовни учебни часове

Родителите сами ще се убедят в ефекта му, след като децата им се прибират у дома, за да играят, а не за да пишат домашни, смята Диян Стаматов

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Смесени блокове в училище, в които да се провеждат както редовните учебни часове, така и часовете за самоподготовка и отдих от занималнята. Това предлага просветното министерство с промени в наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Целта е целодневната организация на обучение да се оптимизира и да стане по-гъвкава.

В момента тя е слабо регулирана, като часовете в занималнята условно са разпределени така - 2 часа за самоподготовка, 2 часа за дейности по интереси и 2 часа за спорт. В бъдеще обаче те ще могат да се смесват с редовните учебни часове, във времето, отредено за тях, ще може да се организира и обучение за преодоляване на обучителни затруднения, с няколко учители и др.

Както и досега, до 15-и септември всяко училище ще трябва разработи годишна програма за целодневната форма. В нея обаче ще трябва да са включени седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден (те ще се определят за месец напред). Вместо сутрин редовни часове, а следобед занималня, занапред школата ще могат да избират и втори вариант - смесен блок от учебни часове по училищния учебен план и такива по самоподготовка, организиран отдих и занимания по интереси. Така, ако сутрин децата имат 2 часа по математика, третият им час ще може да бъде именно за самоподготовка и упражнения, т.е. няма да чакат да дойде следобед, за да си напишат домашното в занималнята, а ще могат да го подготвят веднага след редовните часове.

Според председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов промяната е добра и навременна, като самият той ще я изпробва в своето 119-то училище през предстоящата учебна година. "Първите два часа учениците могат да имат български език, след което веднага да имат час по самоподготовка, в който да упражнят новите знания и да напишат домашното си", дава за пример той. По думите след това програмата може да продължи с ненатоварващи предмети като музика или технологии и предприемачество. След обяд пък, когато учениците са хапнали и отпочинали, може да имат два часа по математика с един час за самоподготовка. "Така всички ще са написали домашните си в училище и няма да се налага да пренасят допълнителна работа у дома", смята Стаматов. Новата форма няма да е задължителна, но той ще я препоръча на всички в първи клас, където според него именно ще се видят предимствата й.

Проблем обаче би възникнал при родителите, макар и малко на брой, които не желаят децата им да ходят на занималня. Досега те ги вземаха от училище веднага щом приключат редовните учебни часове, но занапред ще трябва да ги оставят от сутрин поне до към 16 часа. Който не иска целодневно обучение, ще може да го откаже, тъй като то не е задължително, т.е. ще може да вземе детето си на обяд. В този случай обаче ще трябва сам да се погрижи за обучението, което детето му ще пропусне следобед. "Този вариант е много по-гъвкав, надявам се, че родителите сами ще се убедят в ефекта му, след като децата им се прибират у дома, за да играят, а не за да доучват и пишат домашни", смята Стаматов.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

Смесеният блок няма да е задължителени, а по желание на учебните заведения, като той ще може да включва последователно редуване на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси, предлага още МОН. В тези случаи заниманията по интереси следва да са в тематично направление, свързано със съдържанието по учебния предмет. Ако дадена паралелка се дели на групи по учебен предмет, то тогава ще може заниманията по интереси и по самоподготовка по групи да се провеждат едновременно. За всяка група освен това ще може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за дейностите по самоподготовка и отдих, както и различен вариант на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план.

Веднъж седмично разпределението на броя на часовете - както редовни, така от занималнята - ще могат да се променя след установена потребност на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците. В тези случаи ще е допустимо преразпределение на учениците в групи съобразно техните потребности и интереси. При мотивирано писмено заявено желание на родителя детето му може да не участва в една или две от определените от училището часове и дейности в определени дни.

 

ИЗПИТИ

С промени в друга наредба - тази за оценяването на резултатите от обучението на учениците, пък се регламентира възможността за интегрални изпити в края на 4-и, 7-и и 10-и клас, която вече бе обявена от МОН. Изпитите при националното външно оценяване "може да се провеждат и под формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета", пише в проекто-промените. В тези случаи преди началото на годината министърът на образованието ще определя със заповед учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване за съответната година, както и формата на конкретния тест. Идеята е изпитите след тези три класа да проверяват интегрираните компетентности, т.е. в НВО-то по български да се включат задачи от областта на обществените науки, а в теста по математика - задачи от сферата на природните науки. Очаква се интегрираният тест да се въведе от 2022/23 г.

Още за промените в другите наредби, които планира МОН, четете тук.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата