Медия без
политическа реклама

Максимум по 300 лв. ще се дават за неприето в градина дете

Компенсацията ще се полага от 3-годишна възраст нагоре, а не от 4-годишна, каквато бе първоначалната идея. Освен това ще е под условие

Илияна Кирилова

По максимум 300 лв. месечно ще могат да получават родителите, чиито деца не са приети в детска градина. Компенсацията ще се дава от 3-годишна възраст нагоре, т.е. и за 4, 5 и 6-годишните. Освен това няма да е безусловна - тепърва в подзаконови актове ще се запишат условията, при които тя ще се получава, като най-вероятно един от критериите ще е детето да посещава частна детска градина. Това съобщи за "Сега" образователният министър Красимир Вълчев по повод промените в закона за предучилищното и училищното образование, приети вчера на второ четене в просветна комисия.

Първоначалната идея на управляващите бе пари да се дават деца над 4-годишна възраст. По предложение на депутати от ГЕРБ обаче вчера - 3-ти септември т.г. - е било прието компенсация да се изплаща и за 3-годишните. "Тази подкрепа не е социална, а е насочена към даването на образователни възможности на всяко дете. Тя ще се предоставя на деца от 3-годишна възраст до осигуряване на място в детска градина", е написала във фейсбук профила си шефът на просветната комисия Милена Дамянова. От него става ясно, че депутатите са дали срок от 3 месеца на министерството на образованието да изработи конкретен механизъм за тази подкрепа с участието на социалните партньори, общините, учители, директори, родители и министерството на финансите. Oчаква се първият дебат за уточняване на детайлите да бъде под домакинството на комисията.

Според приетото предложение на депутатите от ГЕРБ месечният размер на средствата за всяко дете ще се определя със заповед на министъра на образованието и няма да може да надвишава месечният размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на дете в предучилищна възраст. За децата на 5-6 годишна възраст той е около 3600-3700 лв. на година, а за 3 и 4-годишните - около 3400 лв. на година. Месечно това означава по около 300 лв. за неприето дете. "Това обаче е максималната сума", уточнява просветният министър. По думите му условията и редът за предоставяне на средствата ще се определят с акт на МС, като сред тях ще са - детето да е кандидатствало в общинска детска градина и да не е прието там, както и да посещава частна детска градина.

За да се осъществи мярката, която би следвало да стартира от 2021 г., ще са нужни под 10 млн.лв., изчислява просветният министър. Още около 20 млн.лв. ще се планират за подпомагане на родителите при заплащане на таксите за храна в задължителното предучилищно образование. Общините ще са тези, които ще решават дали да освободят всички родители от тези такси, или това да е частична мярка. Причината е, че и сега те имат различни политики в това отношение, включително и такива, при които родителите не заплащат нищо. Около 18 млн.лв. ще струва поемането на веществената издръжка на децата на 4-годишна възраст, за които детската градина става задължителна от учебната 2023/24 г. Така през 2021 г. допълнително за предучилищното образование държавата трябва да даде между 40 и 50 лв. повече.

 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - И НАД 30 ДНИ 

"Живеем в условия на КОВИД-19 и приехме предложението на родителски организации, лекари и учители ученик да има правото да се обучава повече от 30 дни онлайн. Условията за това са: при риск за живота и здравето на ученика, при такъв риск за член на неговото семейство на същия адрес, както и по искане на семейството и с решение на РУО" съобщава още в профила си шефът на просветната комисия Милена Дамянова. Приетото предложение на ГЕРБ е при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият процес в училищата не е преустановен, при наличие на необходимите технически средства, обучението от разстояние в електронна среда ще може да се извърша за отделен ученик и за повече от 30 дни до края на извънредната обстановка при три случая - ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му, или пък здравето на лица, с който той живее на един адрес, както и при още една възможност - по избор на ученика след разрешение на началния на РУО. Идеята е от тази възможност да могат да се възползват родителите например на заченати инвитро деца, които са чакани с години и чиито родители са особено чувствителни в сегашната обстановка, но според БСП се опасяват, че това означава, че на практика всяко дете ще може учи дистанционно за колкото време иска през епидемичната обстановка.

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СГРАДИ

Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че са одобрени предложените от нея промени в наредбата с изискванията къде и как може да се строят и откриват нови детски градини. "Вече ще можем да използваме пълноценно съществуващите терени на детски градини за изграждане на разширения, както и да строим градини в терени с по-малка площ и неправилна форма. Това беше целта на искането ни за намаляване на отстоянията, което разработихме заедно с главния архитект арх. Здравко Здравков. В град като София, където свободни големи терени вече почти няма, трябва да можем да използваме ефективно както по-големите дворове на градините, така и по-малките общински терени. Намалените разстояния ще се допускат с мотивирано решение на общинските съвети, за което вярвам, че в София ще има обща политическа воля. На второ място, детски градини и ясли ще могат да се изграждат на първите етажи на съществуващи и новопроектирани сгради, които имат друго предназначение. При тях се гарантира както отделен вход за децата, така и всички изисквания за добра и сигурна среда за децата. Регламентира се броя на детските площадки – по една самостоятелна за всяка група. По мое настояване за по-голяма сигурност на децата се увеличава височината на оградите – досега те бяха максимум 1,6 м, а сега изискването е 1,6 м да е минималната височина на оградата", съобщи кметът на София във "Фейсбук". Според Фандъкова промените ще позволят до 3 години за всички деца над 3 годишна възраст да има място в градините, както и да се увеличат "чувствително" местата в яслите. 

Още по темата