Медия без
политическа реклама

Зрее скандал в БНБ заради подуправителя Андрей Гюров

Решението на антикорупционата комисия за конфликт на интереси вкара в правен капан централната банка

09 Юли 2024Обновена
Управителят на БНБ Димитър Радев е свикал Управителния съвет по казуса Гюров на 16 юли.
Илияна Димитрова
Управителят на БНБ Димитър Радев е свикал Управителния съвет по казуса Гюров на 16 юли.

Ръководството на БНБ внезапно реши да не чака произнасянето на съда по казуса с  подуправителя Андрей Гюров. От своя страна излезлият в неплатен отпуск Гюров призова Управителният съвет на централната банка да не бърза да взима решение за евентуалното му отстраняване преди произнасянето на съда по жалбата му срещу Антикорупционната комисия. Гюров дори заяви,  че ако БНБ не действа правилно по случая, ще навреди на приемането на България в еврозоната. 

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) ще заседава на 16 юли по казуса с Гюров, за когото Комисията за противодействие на корупцията (КПК) установи несъвместимост със заеманата позиция. На това заседание ще се прецени дали установеното от Антикорупционната комисия нарушение е основание за освобождаване на Гюров. 

Това съобщи управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА.

Припомняме, че на 24 юни КПК излезе с решение, според което е налице несъвместимост Андрей Гюров да заема длъжността подуправител  на БНБ. Причината е, че месеци след постъпването на работа в БНБ той е продължил да заема позиции в дружества с нестопанска цел, без да е поискал одобрение за това от управата на централната банка, както предвижда Закона за БНБ 

Гюров веднага излезе в отпуск и подаде жалба срещу това решение на КПК, като според него то "незаконосъобразно и се основава на неверни факти, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая". По този повод от БНБ вече съобщиха на 1 юли, че ще предприемат съответните законосъобразни действия след произнасянето на съда.

В интервюто пред БТА обаче управителят на централната банка сега обяснява, че по правилата на административното право УС e задължен да образува производство и да се произнесе по казуса в двуседмичен срок, но не по-късно от първото редовно заседание на съвета, което е на 16 юли.

"Управителният съвет не може да не признае акт на компетентна институция, каквато е КПК, и по този начин да навлезе в сферата на нейните законови компетенции и правомощия. Подобно развитие би имало не само правни, но и политически измерения в контекста на политическите дебати за регулаторните и правоприлагащите органи. Въвличането в подобни политически дебати е нещо недопустимо за независима, професионална и деполитизирана институция, каквато е БНБ. Това, което Управителният съвет следва да направи, е да съобрази това решение в контекста на принципите и правилата на централното банкиране и да прецени доколко това вече установено от Антикорупционната комисия нарушение е основание за освобождаване на негов член", смята Димитър Радев.

Ако Управителният съвет на БНБ реши, че установеното от Антикорупционната комисия нарушение е основание за освобождаването на Гюров, защото той не отговаря на изискванията за изпълнение на тази длъжност, това неминуемо ще е достатъчен повод Народното събрание да го отстрани предсрочно.

Все пак Радев уточнява, че процедурата нарочно е усложнена, за да се гарантира независимостта на централната банка. Затова при несъгласие на засегнатото лице - в случая подуправителя Андрей Гюров, то не може да бъде освободено предсрочно от заеманата длъжност без решение на компетентния съд - Върховния административен съд.

При произнасяне на съда против акта за освобождаване Гюров ще продължи своя мандат, а при потвърждаване на акта за освобождаване той ще бъде внесен за окончателно решение от парламента, посочи Радев.

От компетенциите на съда е да реши дали ще обедини разглеждането на вече внесената жалба срещу констатациите на КПК и потенциалната нова жалба или ще ги разглежда отделно. Но и в двата случая ще мине неясно колко време, през което Гюров вероятно ще трябва да остане в отпуск.

"Моето разбиране е, че основният въпрос, който съдът трябва да реши, е дали тази жалба е допустима или не, а това зависи от неговото тълкуване дали решението на КПК представлява административен или процесуален акт", заключава Радев.

Управителят на БНБ признава, че казусът е безпрецедентен и подлага на сериозни усилия юристите на БНБ, включително и консултации с външни юристи, "за да се проведе процесът безупречно от юридическа гледна точка".

Още при избухването на скандала се появиха коментари, че атаката на КПК срещу Андрей Гюров не е случайна. След промените в конституцията от есента на миналата година управителят и подуправителите на централната банка са сред възможните кандидати за служебни премиери, в случай че не се състави правителство. От всички възможни опции на президента да посочи кой да оглави служебно правителство,  Гюров е единственият, който не е свързан с ГЕРБ и ДПС.

 

РЕАКЦИЯ

Обстоятелството, че не се изчаква произнасянето на съда, създава условия за сериозна правна несигурност, смята Андрей Гюров. В позиция, публикувана в БТА, той за пореден път се аргументира, че не е нарушил Закона за БНБ и подал оставка от участието си във въпросните сдружения с нестопанска цел много преди да бъде обсъждана кандидатурата му за подуправител на БНБ.

Ето какво гласи позицият

а на Гюров, публикувана чрез БТА:

"На 29.06.2024 г. внесох жалба срещу решението на КПК относно твърдяна несъвместимост с длъжността ми на подуправител на БНБ. Жалбата изтъква множеството правни и фактически проблеми на това решение. То е резултат от незаконосъобразно превишаване на правомощията на КПК, както и на очевидно нарушаване на изискванията на правото на Европейския съюз и на националното ни законодателство. Очаквам административният съд да разгледа надлежно всички представени доказателства и аргументи и едва след това Управителният съвет на БНБ да се произнесе по случая. Обстоятелството, че не се изчаква произнасянето на съда, създава условия за сериозна правна несигурност.

Фактът, че съм бил съдружник в дружество с ограничена отговорност, не представлява нарушение на Закона за БНБ, който забранява участие в дружества с неограничена отговорност. Също така Законът за БНБ не забранява участието в управителни съвети на юридически лица с нестопанска цел. Забранено е извършването на дейност без разрешение на Управителния съвет на БНБ, но факти за такава дейност липсват. Такива не може и да има, тъй като много преди да бъде обсъждана моята кандидатура като подуправител, аз надлежно съм подал оставки от двете сдружения и не съм осъществявал никаква дейност в тях. За това свидетелстват и самите сдружения.

За случая съм информирал Европейската комисия и Европейската централна банка. Като държава членка на ЕС Република България следва да гарантира независимостта на органа за вземане на решения на централната банка, а именно – на Управителния съвет на БНБ. Защитата на тази независимост изисква основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на УС да се установяват само с акт на БНБ и то на изключителните основания, посочени в правото на ЕС, каквито не са налице в този случай. 

Отговорност на членовете на УС на БНБ е да приемат решение, което защитава независимостта на институцията от неправомерно външно влияние и се основава върху коректен прочит на изискванията на закона. Решение, което не съответства на фактите и на закона, ще застраши процеса на присъединяване на Република България към еврозоната.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?