Медия без
политическа реклама

Пътуванията на българите в чужбина съвсем секнаха

До 29 ноември се приемат заявленията за ковид-помощи в туризма

22 Ноем. 2021
Pixabay

Заради ковид-пандемията пътуванията на българите в чужбина силно намаляха. През най-отпускарския период - юли-септември, в продължаващата епидемична обстановка, общо 1.327 млн. български граждани над 15-годишна възраст са реализирали туристически пътувания, като 96% от тях са били в страната и само 4% в чужбина, сочат данните на НСИ.

Подобна бе картината и през миналата година. За сравнение през същото тримесечие на предпандемичната 2019 г. обаче от общо 1.734 млн. българи, предприели туристически пътувания, 24% са били зад граница.

Все пак дори и в кризата по-голямата част от излизанията на българите в чужбина това лято са били с цел почивка и екскурзия - 64%, показва статистиката за юли-септември. Други 12% са посетили близки и роднини и също около 12% - са пътували по професионална линия - в командировки, участия в конгреси, конференции, сключване на сделки.

Българските туристи са харчили средно по 385.94 лв. за туризъм в страната и по 693.50 лв. - в чужбина. За последните две години този среден разход се е увеличил, съответно със 17 и 38 лв. Транспортът остава с най-голям дял в разходите при пътуванията в чужбина, докато в страната е храната е най-големият разход. При бизнес пътуванията в чужбина разходите са чувствително по-високи - средно 1094 лв. на човек.

За почивката или екскурзията си в чужбина само в една четвърт от случаите българите са ползвали услугите на туроператор. В страната организираните туристически пътувания са още по-малко - под 10%.

КОВИД-ПОМОЩИ

Междувременно Министерството на туризма най-после обяви началото на кандидатстването за ковид-помощи за фирмите от туристическия бранш. Заявленията се приемат от 19 ноември, а крайната дата на подаването им е 29 ноември. Помощта е за 30 млн. лв., осигурени от бюджета при актуализацията му от 46-тия парламент през септември. Условието е фирмите да имат спад на оборота от поне 30% в сравнение с предпандемичната 2019 г. Освен туроператори и хотелиери достъп до помощи имат също ресторантьори, организатори на конгреси, търговски изложения, концерти и представления, спа-услуги, фитнес зали.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления. Те обане не трябва да нахвърлят 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. Според Министерството на туризма прогнозният брой очаквани кандидати е около 5 500. 

Още по темата