Медия без
политическа реклама

Печалбата на банките расте дори и в ковид-кризата

Въпреки нулевите лихви депозитите достигнаха 107 млрд. лв.

06 Апр. 2021
Илияна Кирилова

Банковата система увеличава печалбата си в първите месеци на 2021 г. въпреки ковид-кризата. Към края на февруари положителният финансов резултат е 169 млн. лв., показва статистиката на БНБ. Това е с 14 млн. лв. (9.2%) повече от първите два месеца на миналата година, когато все още COVID-пандемията не бе обхванала страната ни. 

През януари печалбата на банковата система е била още по-голяма в сравнение със същия месец на 2020 г. - 77 млн. лв. или 48.5% повече спрямо отчетената за януари 2020 г. През февруари ръстът вече е по-скромен, основно заради по-големите разходи, които банките са направили за провизиране на евентуални лоши кредити. 

Впечатление прави, че за разлика от предходните месеци този път по-добрите финансови резултати не идват от завишени такси и комисиони. С вдигане цената на банковите услуги в последните две-три години трезорите се опитват да компенсират намалелите приходи от ниските лихви по кредитите. За първите два месеца на годината от такси нетният приход е 172 млн. лв., почти колкото за същия период на миналата година. От лихви нетната доходност е 455 млн. лв. при 434 млн. преди година. Данните показват, че ръстът на печалбата на банковата система към края на февруари идва от нарастване на приходите от курсови разлики, от сделки с ценни книжа и от по-големи приходи от дивиденти.

Почти на нивото от миналата година са разходите за обезценка на лоши кредити - в края на февруари 2021 г. те са 89 млн. лв., с 2 млн. лв. повече от начислените година по-рано. Очакванията са обаче тези разходи тепърва да растат, след като от април банките престанаха да разсрочват кредити и постепенно започват да излизат падежите на договорените 9-месечни гратисни периоди. По данни на БНБ към края на февруари са разсрочени 97 681 заеми за общи 8.303 млрд. лв.  От тях 13 461 са кредити на фирми за 6.483 млрд. лв., а 84 220 - на домакинства за общо 1.820 млрд. лв. 

На този фон депозитите в банковата система продължават да растат - само през февруари те са се увеличили с 1.2 млрд. лв. и достигат 107.3 млрд. лв. Въпреки нулевите лихви домакинства продължават да влагат спестяванията си в банка - през февруари авоарите им са се увеличили с 867 млн. лв. (1.4%). Растат депозитите и на кредитните институции - с 204 млн. лв. (4.5%) и сектор Държавно управление - със 139 млн. лв. (4.3%). За нефинансовия сектор обаче се наблюдава намаление на банковите депозити с 53 млн. лв. (0.2%) през февруари. Вероятно причина за това е вторият локдаун, при който редица сектори останаха затворени за три месеца. 

Банките обаче продължават да дават кредити. Брутният им кредитен портфейл е нараснал с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лв. през февруари. Увеличени са кредитите за домакинства с 206 млн. лв. (0.8%) и за бизнеса с 65 млн. лв. (0.2%) , докато тези за сектор Държавно управление намаляват с 4 млн. лв. (0.4%).

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?