Медия без
политическа реклама

Основната лихва в България мръдна от нулата за пръв път от 2016 г.

Централната банка обяви, че от 1 октомври ОЛП става 0.49%

01 Окт. 2022
Илияна Кирилова

Българската народна банка обяви за първи път от 2016 г. насам основен лихвен процент по-висок от нула.  Считано от 1 октомври основна лихва в България се покачва на 0,49 процента.

Съобщението за новия ОЛП бе публикувано на сайта на БНБ на 30 септември. 

Основният лихвен процент се определя на базата на осреднената месечна стойност на индекса ЛЕОНИЯ Πлюc, който е показател за реално сключени сделки с овърнат депозити в български левове от всички банки у нас. От 2016 г. насам ЛЕОНИЯ е с отрицателни стойности, а по закон ОЛП не може да бъде отрицателна величина. Затова и БНБ определяше 0.00% основната лихва.

През септември обаче банките са започнали да сключват сделки с депозити с положителна величина, което е довело и до промяната на ОЛП.

Новата тенденция идва два месеца, след като ЕЦБ предприе увеличение на водещите си лихви.

У нас повишението на ОЛП няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите. С увеличаването на ОЛП обаче ще се увеличи законната лихва за забава, която се формира като сбор от ОЛП и 10 процента. Така от 10 процента в момента лихвата за забава ще се увеличи на 10,49 процента, припомня БТА.

Ключови думи:

БНБ, олп, увеличение, октомври