Медия без
политическа реклама

МРРБ не се отказва от въвеждането на такса "водомер"

И за празните жилища да се плащат сметки за вода, предвижда поредният проект на Закон за ВиК

Илияна Кирилова

Регионалното министерство не отстъпва от намерението си да натовари собствениците на имоти с нова такса за достъп до ВиК мрежата. Така абонатът ще плаща всеки месец на ВиК дружеството някаква сума, дори да не е ползвал и капка вода.

Въпреки множеството критики регионалното министерство е публикувало отново за обществено обсъждане проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, в който се предвижда съвсем нов начин на определяне на цената на водата за домакинствата.

В момента ценообразуването се прави за три вида услуги - доставяне на водата до имота, отвеждането й и пречистването й. Всяка от тях има отделна цена, но тя се начислява на база на потребеното за месеца количество вода.

В новия закон за ВиК се предвиждат само две компоненти - фиксирана сума за достъп до услугата и променлива цена на кубичен метър потребено количество.

Тази нова формула бе лансирана още през 2020 г., когато се появи първият проект на нов закон за ВиК, и срещна много критики. От новата такса "водомер" ще пострадат всички собственици на необитаеми имоти, които ще трябва да плащат за това, че ВиК мрежата стига до имота им, независимо дали ползват вода. Не е ясно и как ще се отрази на останалите домакинства, защото ако няма намаление на цената на водата, заради новата такса всички ще плащат по-високи сметки.

Как ще се определя такса "водомер" засега няма никаква яснота. В законопроекта е записано, че ще има специална наредба за тази цел. Има опасения, че фиксираната компонента ще бъде много висока и може да достигне половината от сегашните сметки.

Мотивите на МРРБ за промяната в ценообразуването на сметките за вода са да се гарантира, че ще бъдат покрити разходите на ВиК операторите, а също да се гарантира тяхната финансова устойчивост.  Това било изискване от Плана за възстановяване и устойчивост, по който се очаква няколко милиарда за модернизиране на ВиК мрежата в страната. С цел икономии от мащаба се предвижда консолидация на ВиК сектора - обединяване на ВиК оператори и сдружения, както и на обособени територии на принципа една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор. В същото време КЕВР ще се раздели на две отделени комисии - за водно регулиране и за енергийно регулиране, което означава издръжката на нов регулатор.

На този фон и в третия поред законопроект нищо  не се предвижда за подпомагане на уязвимите потребители - тези, които изпитват затруднения да си плащат сметките за вода, особено след промените. Наскоро председателят на КЕВР Иван Иванов лансира идеята за диференцирани тарифи - по-ниска цена за консумация до 3 кубически метра на човек и по-висока цена при по-голямо потребление.

Омбудсманът също преди време излезе с настояване да се включи категорията "уязвим потребител" и за тази група да има някакви отстъпки. Нищо подобно не виждаме в новия законопроект.

Единственият ограничител за прекомерно високи цени, наложени от ВиК дружествата, е т.нар. съблюдаване на „социалната поносимост“. Тя е налице в случаите, когато "стойността на променливия компонент в цената при минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице, не надхвърля 2,5% от медианния доход на лице от домакинство по данни на НСИ на годишна база за съответната административна област".

Това означава, че регулаторът ще следи дали цената на водата е социално поносима само по отношение на потребеното количество, но не и новата такса "водомер".

Предвижда се също 24 месеца от влизане в сила на този закон в сгради в режим на етажна собственост да са монтирани индивидуални водомери с дистанционно отчитане за всички потребители в сградата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

закон за ВиК услугите