Медия без
политическа реклама

Министри преговарят с президента на руската ЛУКойл за по-евтини горива

България готви заобикаляне на забраната за обществени поръчки с руски фирми

08 Септ. 2022Обновена

Президентът на руската нефтена компания "Лукойл" Вадим Воробьов изненадващо пристигна в България за среща с правителството. Формално целта на разговорите са мерки за сваляне на цената на горивата и борба с инфлацията. Ще бъдат обсъждани и мерки, свързани с предстоящото ембарго върху доставките на руски нефт в ЕС.

Преди срещата с правителството Воробьов се срещна с президента Румен Радев.

"От стойността на произвежданите горива зависят в голяма степен развитието на икономиката и инфлационните процеси, което определя и стратегическото значение на компанията за българската икономика, особено по време на криза. Предстоящата ви среща с българското правителство е подходяща възможност при строго следване на пазарните механизми, да се набележат мерки за стабилността на икономиката и за борба с инфлацията в полза на българския потребител", заяви на срещата президентът Румен Радев.

На 26 август служебният министър на енергетиката Росен Христов и минисърът на икономиката Никола Стоянов обявиха, че вече са обсъдили мерки с ръководството на "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим", свързани с намаляване на цените на горивата за крайния потребител. Тогава не бяха посочени подробности, а бе обявено, че работна група ще продължи разговорите.

"В последните няколко дни членовете на правителството на България и мениджърите на нашата кампания проведоха цяла серия от срещи по определяне на мерките за подкрепа на вътрешния пазар и изработиха някои решения", каза на срещата с Радев президентът на руската "Лукойл". За тези разговори у нас не е съобщавано.

Воробьов повдигна и въпроса за предстоящото влизане в сила на петролното ембарго, което ЕС наложи на Русия.

"В компанията виждаме бъдещето, разделено на три части - до 1 декември, преди да започне ембаргото срещу руския нефт. От 5 декември до 31 декември 2024 г. ще действат санкциите за руския нефт в България. Третият етап е как ще се развива пазарът след 2025 г. Във връзка с това приехме мерки, които трябва да влязат в сила веднага. В краткия период от време ще изработим средносрочни мерки за подкрепа на пазара", каза още той, като обяви, че в първото тримесечие на следващата година ще се събере нова работна група по темата.

По-късно днес пресслужбата на правителството излезе с доста лаконично съобщение за срещата на президента на „Лукойл“ с премиера Гълъб Донев.  "В рамките на разговора в Министерския съвет бяха обсъдени възможности за овладяване на инфлационните процеси и мерки за стабилизиране на икономическата среда в страната. Премиерът Донев акцентира върху цените на горивата като ключов фактор за развитието на стопанския живот и за потреблението. Съвместно с представителите на „Лукойл“ бе изразена позицията, че е от съществено значение да бъдат разгледани всички пазарни възможности за намаляване на цените на горивата за крайните потребители", гласи съобщението.

 

ИСКАНЕ ЗА ДЕРОГАЦИЯ

Междувременно Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане на сайта си проект на решение на Министерския съвет за дерогация на регламента на ЕС от април 2022 г. за забрана за възлагане и продължаване на договори за обществени поръчки с руски фирми.

От доклада на МФ става ясно, че цялата бюджетна сфера има действащи рамкови договори за доставка на гориво, в които "Лукойл" е изпълнител или доставчик на други търговци на гориво. Ако договорите бъдат прекратени заради еврорегламента, редица държавни служби ще останат без гориво. 

Например, в момента има действащо рамково споразумение на Централен орган за покупки, сключено на 22.03.2021 г. за доставка на автомобилни горива за органите на изпълнителната власт и техните администрации. Рамковото споразумение е със срок на действие до 22.03.2023 г. на обща стойност 90 млн. лева (без ДДС), като изпълнители по него са „ОМВ България“, „Петрол“, „ШЕЛ България“ и „Лукойл България“. По действащото рамково споразумение са сключени 76 договора от 58 администрации на обща стойност над 64 млн. лева без ДДС.

Има сключени договори за доставка на горива и от около 210 възложители за над 305 млн. лева без ДДС - общини и областни администрации, здравни и учебни заведения, Народното събрание, големи секторни възложители и други, като с най- голям обем - над 100 млн. лева, са доставките за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Основен доставчик на гориво по всички тези договори е "Лукойл Нефтохим Бургас".

"При спазване на ограниченията на регламента, ключови за държавата служби няма да могат да възлагат поръчки за горива нито чрез централизираните рамкови споразумения, нито ако възлагат самостоятелно. Подобно развитие на ситуацията поставя под риск живота и здравето на българските граждани, както и сигурността на държавата и обществения ред. Това налага необходимостта от разрешаване на сключването на нови договори за обществени поръчки за доставка на горива, както и продължаване на изпълнението на действащите договори с такъв предмет до 31.12.2024 г., тъй като търговците, изпълняващи обществени поръчки, нямат интерес да внасят в страната горива за изпълнението на обществените поръчки, доколкото това би се отразило на крайната цена на горивата", се казва в мотивите за искане на дерогация.

Още по темата