Медия без
политическа реклама

IT фирма с руска собственост се оказа любима на институциите

Европейските санкции спрямо Русия в областта на обществените поръчки се заобикалят грубо у нас

07 Ноем. 2022
Платформата за дистанционно обучение ще се поддържа от свързана с руснак фирма.
Илияна Кирилова
Платформата за дистанционно обучение ще се поддържа от свързана с руснак фирма.

Европейските санкции спрямо Русия в областта на изпълнението на обществени поръчки у нас се нарушават с лекота. Оказва се възможно фирма, съсобственост на руски гражданин, да спечели договор, въпреки че в документацията изрично е уточнено, че няма право да участва в поръчката. Фирмата се оказа партньор на редица институции у нас, като нито една от тях не прекратява договорните си отношения с нея. Нещо повече - в една от процедурите дружеството е получило възможност да се поправи. Така в последния възможен момент фирмата е прехвърлила собствеността си и вече формално отговаря на наложените от ЕК забрани. 

Това показва проверка на "Сега" по повод възложен от "Информационно обслужване" договор за доставка на софтуерни лицензи на фирма "Софтлайн". Фирмата изпълнява сходни поръчки в министерство на образованието, външно министерство и НЗОК. Европейските санкции забраняват сключването на нови договори с контролирани от руски граждани или руски фирми дружества, като ограниченията са в сила от 9 април, 2022 г. До 10 октомври следваше да се прекратят и всички заварени стари контракти. Как наличието на санкции се оказва дребна подробност за институциите у нас и проверява ли изобщо някой кандидатите и вече сключените договори? 

 

„Информационно обслужване“ изобщо не е установило проблема

 

Скандалният договор на "Информационно обслужване" със "Софтлайн" е сключен в края на септември 2022 г., при това по процедура на договаряне без обявление. Поради липсата на интерес към предходна открита процедура "Информационно обслужване" е решило да покани директно само "Софтлайн".  В условията на поръчката изрично се посочва, че фирми, нарушаващи изискванията на санкциите в областта на обществените поръчки, не могат да участват. Не е ясно как точно е проверявана собствеността и дали фирмата е подавала декларация в този дух, но конкурсната комисия изобщо не е открила проблем. Така от 30 септември 2022 г. "Софтлайн" има договор с продължителност до 2025 г. за осигуряване на Microsoft лицензи за нуждите на БТА на стойност 471 950 лв. 

Справка във фирмените регистри показва, че към този момент "Софтлайн“ ЕООД е била 100% собственост на „Софтлайн холдинг ПЛС“. 55,02% от акциите на това дружество са на свой ред собственост на „Софтлайн груп инк“ на руския гражданин Игор Боровиков. Така Боровиков е лице, което косвено притежава над 50% от собствеността в „Софтлайн“ и попада под ограниченията за сключване или изпълняване на договори в ЕС. 

Проверката в регистъра на обществените поръчки за други договори, изпълнявани от „Софтлайн“, дава още по-любопитни резултати. Оказва се, че фирмата има много по-голям договор с просветното министерство, също сключен в нарушение на санкциите – абонаментно ползване на продукти на Microsoft за университетите и научните институти. Договорът е от 19 април 2022 г. – сключен е 10 дни след влизането в сила на забраните в областта на обществените поръчки, продължителността му е до януари 2025 г., а стойността – 5,3 млн. без ДДС. Дори да приемем, че МОН не е било много наясно с новите правила покрай прясното им приемане, ведомството е имало време да разбере междувременно и да предприеме последващи мерки. За действащи стари договори правилата на ЕС предвиждат поетапното им прекратяване най-късно до 10 октомври 2022 г.

Нищо от това не се е случило, а фирмата се поява отново по друга процедура на МОН - обявена през юли поръчка за поддръжка и управление на платформите за дистанционно обучение.  

 

Невярно попълнена декларация? Няма проблем 

 

По тази поръчка развитието на събитията е, меко казано, странно. Съобразявайки се с европейските санкции, МОН изрично е посочило в документацията, че фирмите, които не отговарят на изискванията, наложени със санкциите, ще бъдат остранявани. Уточнено е и че те следва да попълнят декларация за отсъствие на такива обстоятелства.

От публичните документи по процедурата става ясно, че при "Софтлайн" тези правила са грубо нарушени. Фирмата е подала оферта по обособена позиция 2 – за поддържане на платформата за дистанционно обучение в среда, базирана на „Google Workspace“ на 18 август 2022 г. МОН най-съвестно е проверило собствеността и е установило, че фирмата е пряко свързана с руския гражданин Игор Боровиков, става ясно от протокола на комисията, заседавала на 26 август. От документа се разбира и че декларацията, която "Софтлайн" е подала по тази тема, е с невярно съдържание. Това само по себе си е проблем, защото за деклариране на неверни обстоятелства се носи и наказателна отговорност. От момента на установяването на руската връзка започват и странните действия на конкурсната комисия, показват протоколите за работата й. 

Вместо да пристъпи към отстраняване на фирмата още на ниво допускане до процедурата МОН й е дало законоустановения 5 дни срок да отстрани нередностите. В този срок фирмата е успяла да приложи само писмо, в което твърди, че санкциите са неприложими за нея. На базата на писмото и с доста голямо закъснение – едва на 26 септември 2022 г., МОН е пратило запитване до Агенцията за обществени поръчки вярно ли е това.

Становище от АОП така и не се е появило, но на 4 октомври МОН е уведомено от "Софтлайн", че е сключен договор за продажба на проблемните 55% от собствеността. Дяловете са прехвърлени на физическото лице Сандис Коломенскис, латвиец. На това основание МОН допуска фирмата и я класира на първо място по съответната позиция.

Самото прехвърляне на събствеността е извършено на неслучайна дата - 10 октомври 2022 г. - крайният срок, в който ЕК позволява да действат стари договори с руски обвързаности. Според юристи съвпадението надали е случайно и е хванат последния възможен влак за заобикаляне на санкциите. Това обаче не променя факта, че просветното министерство е било наясно достатъчно рано за проблема и не е действало - нито по тази процедура, нито по втория и по-голям договор с фирмата от април. Офертата на „Софтлайн“ за изпълнение на договора за подръжка на платформата за дистанционно обучение е за близо 120 000 лв. на година, като е предвидено поддръжката да се извършва три години при съответно осигурено финансиране. 

„Софтлайн“ има и други действащи договори, сключени отпреди стартовата дата на санкциите – договор за 2,5 млн. лв. с НЗОК и срок 2025 г. , действа и договор с външно министерство от края на март 2022 г. до 2025 г., отново за подновяване на софтуерни лицензи. Няма данни институциите, сключвали тези договори, да са направили опит да ги прекратят.  Не е ясно какъв е юридическият статус на тези конкракти с оглед на извършеното в последния момент прехвърляне на собствеността в компанията. Препродажата на дяловете обаче прилича твърде много на схема за заобикаляне на санкциите, вместо за изпълнението им. На фона на лекотата, с която се нарушават санкциите при нови процедури, е силно съмнително ведомствата да са предприели мерки за проверка на  вече сключени стари договори. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата