Quantcast

Медия без
политическа реклама

Екофондът пак кани държавни и общински служби да купуват електромобили

18 Февр. 2020
Pixabay

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) обяви, че започва да приема нови заявки за субсидии за закупуване на електромобили. За такава помощ могат да кандидатстват министерства, агенции, комисии, техните териториални поделения, общини. Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“ към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ  - http://ecofund-bg.org.

Това е осма покана към администрациите. Досега екофондът е приел 64 проектни предложения, като вече е финансирал 24 от тях и е изплатил близо 600 000 лева субсидии за покупка на 26 изцяло електрически автомобила и седем хибридни. Други 23 проекта са в процес на изпълнение. 

 

Със схемата за подпомагане се изпълняват политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване на качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шум в населените места, обясняват от екофонда.

МПС-тата задължително се купуват чрез обществена поръчка, а размерът на субсидията за всеки всеки вид превозно средство е фиксиран, независимо от покупната цена.

Ето какви са помощите:

20 000 лв. за електрически превозни средства 4+1 места;

10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства 4+1 места;

20 000 лева за електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;

30 000 лева за електрически ванове - 7+1 и  6+1 места;

40 000 лева за електрически превозни средства категория М2 и N2.

 

 

Още по темата