Quantcast
Доходи от е-търговия влизат в попълнената от НАП данъчна декларация | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

Доходи от е-търговия влизат в попълнената от НАП данъчна декларация

Приходната агенция ни подсеща за доходите от продажби на автомобили и криптовалути
Обновена
5 532
 Илияна Кирилова

От тази година НАП включва в предварително попълнените данъчни декларации на физическите лица данни за получени доходи от продажби в интернет. Ако продажбите са на лични вещи и не са правени с цел търговска дейност, данъкоплатецът трябва да ги изтрие от декларацията, защото тези доходи не са облагаеми. Ако обаче става въпрос за регулярна търговска дейност с цел печалба, или т.нар. търговия "по занятие", то електронният търговец ще трябва да преизчисли разликата между покупната и продажната цена и да посочи данъчната основа, върху която се начислява налога. Данъкът върху този доход е 15%, а декларирането е в Приложение 2 на данъчната декларация.

Приходната агенция ще предостави предварително попълнените данъчни декларации от 8 март, съобщи днес говорителят на НАП Росен Бъчваров. Те са достъпни за хората с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, който може да се получи безплатно от всеки офис на приходната агенция.

"НАП има различни източници на информация за електронната търговия, предимно от наложените платежи. Целта ни е да подтикнем хората, които извършват електронна търговия по занятие, да се регистрират като еднолични търговци или търговско дружество, защото данъчният режим като физически лица не е най-подходящият. Като фирма тези търговци ще могат да намалят данъчната си основа с редица разходи, а оттам и данъка", обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Друга новост в предварително попълнените данъчни декларации е обявяването на продажбите на моторни превозни средства, ако собствениците им са ги притежавали по-малко от 12 месеца. В тези случаи разликата между покупната и продажната цена е облагаема с 10% ставка. В данъчната декларация НАП само ще отбележи, че има информация за подобна сделка, а данъкоплатецът трябва да попълни данните за маржа, ако има такъв. Ако колата е продадена на същата цена, на която е купена, или на по-ниска, доход не се обявява и не се дължи данък.

Освен това в данъчните декларации всеки данъкоплатец, който има надвнесен данък, ще може вече да посочи дали иска сумата да му преведена по банкова сметка или с нея да бъдат платени други дължими данъци и осигуровки.

Тази година заради Великденските празници подаването на данъчните декларации - и електронни, и хартиени - приключва не на 30 април, а на 5 май.

Отсрочката от 5% от дължимия налог се ползва за подадени до 31 март само по интернет декларации, заедно с платен до тази дата данък и липса на други данъчни и осигурителни задължения. Справка за публични задължения може да бъде направено от специалната електронна услуга на сайта на НАП. 

От НАП напомнят, че облагаеми са и доходите от продажба на криптовалута. За данъчни цели тези сделки са приравнени със сделките с финансови активи като например ценните книжа. Реализираният от физически лица доход при покупко-продажба на криптовалути се облага с 10% данък. На сайта на НАП са публикувани указания как се формира данъчната основа.

Тази година при ползването на данъчно облекчение за закупен стаж при пенсиониране няма да се налага представяне на документ. НАП разполага с тази информация и автоматично ще я попълни в електронната данъчна декларация.

Данъкоплатците имат право да правят корекции в автоматично попълнената декларация, да премахват предварително попълнени данни или да добавят нови данни и приложения, посочи Боряна Георгиева от дирекция "Обслужване" в НАП. Със сигурност ще се наложи ръчно попълване на данни за доходи от наеми, получени от друго физическо лице, доходи с източник от чужбина или заеми, подлежащи на деклариране. Едва след като данъкоплатците потвърдят всички данни, се счита, че декларацията е подадена. "Във всички случаи е важно да се има предвид, че отговорността за коректно декларираните данни е на физическите лица, придобили доходите", заяви Георгиева.

До момента в данъчните служби са подадени 24 000 хартиени данъчни декларации, заявиха от НАП. Очаква се поне 90% от данъчните декларации да бъдат подадени по интернет. 

 

 

 

Ключови думи:

данъчна декларация, НАП

Още

Днес е последен ден за плащане на подоходния данък с 5% отстъпка

31.03.2021

720
Фирми с помощ "Оборот" ще връщат пари, ако нямат отчет

30.03.2021

1494
Още нe e ясно кога ще бъде компенсиран бизнесът за третия локдаун

25.03.2021

Обновена

МИЛА КИСЬОВА

637