Quantcast

Медия без
политическа реклама

От днес декларираме доходите от 2021 г. и плащаме данъка

За платен налог в пълен размер до 31 март, ползваме 5% отстъпка

10 Яну. 2022ОбновенаМИЛА КИСЬОВА
Илияна Кирилова

От 10 януари стартира подаването на данъчните декларации за доходите на физическите лица, получени през 2021 г., обяви Националната агенция за приходите (НАП). Формулярите може да бъдат подадени в офисите на приходната агенция, по пощата или да бъдат попълнени и изпратени по електронен път.

Все още не са заредени предварително попълнените данъчни декларации, които трябва само да се потвърдят от данъкоплатците или да се допълнят с данни за доходи, непосочени от НАП. Това ще стане в началото на март 2022 г. след подаването на данните от работодателите. Предварително попълнените данъчни декларации се подават с ПИК или електронен подпис през портала за електронни услуги на НАП. В тях приходната агенция вписва автоматично получените през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от отдадени под наем на юридически лица имоти и др. Това става предпочитан начин за деклариране на доходите в последните две години, посочиха от НАП. Оттам напомнят, че плащането на данъци чрез виртуален пост на НАП също е масова практика, ползвана от над 80% от данъкоплатците. Услугата е безплатна, без заплащане на никакви такси.

Крайният срок за обявяване на доходите тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Ако декларацията се подаде електронно до 31 март и се плати пълният размер на налога, се ползва 5% отстъпка. Намалението на данъка за ранно деклариране обаче не може да надвишава 500 лв.

НОВИ ОТСТЪПКИ

Тази година родителите ползват значително по-високи данъчни облекчения за деца. Родителите, които не са ги поискали чрез работодателя си през декември, могат да подадат заявленията в НАП заедно с данъчната си декларация. Не се изисква вече декларация от втория родител, че той няма да ползва преференцията. За облекчението за деца с увреждания не е необходимо да се прилагат ТЕЛК решения - тази информация приходната агенция си набавя служебно.

Данъчната отстъпка за едно дете вече е 450 лева, за две – 900, а за три и повече деца - 1350 лева.

При дете с увреждане семейството може да разчита на намаление на данъка с 900 лева, но независимо от използването на това облекчение то се ползва комбинирано – веднъж се отчита облекчението за дете с увреждане, а втори път – правото на облекчение за отглеждане на дете. Така сумата за дете с увреждане става 1350 лева.

Ако единият родител е по майчинство, облекчението може да се ползва от другия родител.

От НАП уверяват, че превеждат сумите от ползваната отстъпка до месец от подаването на декларацията.

За първи път при извършен ремонт на жилището и срещу представяне на фактура за извършените ремонтни работи също може да се ползва данъчно облекчение. Това важи само за вложения труд, но не и за разходите за строителни материали, при това може да се ползва само за един недвижим жилищен имот, като физическото лице, ползващо облекчението, трябва да е негов собственик или съсобственик. Важно е също така физическото лице и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица. Общият размер на данъчната преференция е до 2000 лева, с които се намалява данъчната основа. Това означава, че 200 лева могат да се приспаднат от данъка, който се дължи. Ако ремонтираното жилище е с няколко собственика, то те заедно може да ползват до 200 лв. данъчна отстъпка, а не поотделно.

Данъкоплатците, които подават заявления за ползване на данъчна преференция за извършен ремонт на жилището, не са длъжни да прилагат фактурите или други документи заедно с данъчната декларация. Те обаче трябва да се представят, когато НАП ги поиска за проверка, обясниха от приходната агенция.

БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всички видове данъчни облекчения може да се ползват, само ако лицето няма задължение към момента на подаване на декларацията. Проверка за налични задължения може да се извърши на страницата на НАП. За целта трябва данъкоплатеца за има ПИК. След техническите настройки в системите на НАП, започнали в края на 2021 г., от днес вече няма проблем да се издава ПИК, за което обаче трябва да се посети офис на агенцията. Препоръката на данъчните е първо човек да провери дали има непогасени в срок задължения към бюджета, ако смята да ползва данъчни облекчения.

Тъй като доходите от трудови и граждански договори се облагат авансово в течение на годината, при ползването на данъчни отстъпки в края на годината винаги има сума за възстановяване. В данъчната декларация всеки избира как да си получи надвнесения налог - дали да му бъде преведен по посочена банкова сметка или със сумата да бъдат покрити стари или бъдещи задължения за данъци и осигуровки. В почето случаи става въпрос за бъдещи задължения, защото с просрочени дългове данъчна отстъпка не може да се ползва. При възстановяване на надвнесен данък може да се посочи банкова сметка и на трето лице, посочиха от НАП.

 

Ключови думи:

данъци, доходи, НАП, отстъпки

Още по темата