Медия без
политическа реклама

БНБ спешава банките да вдигат лихвите по кредитите

Ускореното кредитиране увеличава риска от задлъжняване, посочват от централната банка

26 Апр. 2023
Илияна Кирилова

БНБ предприема мерки, които да доведат до по-осезаемо повишение на лихвите по кредитите и до охлаждане на интереса към теглене на заеми.

Управителният съвет на централната банка е взел днес решение да завиши от 10 на 12% задължителните минимални резерви по привлечените средства, които банките трябва да поддържат в БНБ. Промяната влиза в сила от 1 юни 2023 г.

Ускорената инфлация, високият растеж на заплатите в частния сектор, силното потребителско търсене и запазващият се висок растеж на кредитирането за домакинствата създават потенциални рискове пред устойчивостта на банковата система и изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност, се казва в съобщение на централната банка.

От финансовата институция отбелязват, че на фона на значителен приток на ресурси в банковата система, висока ликвидност и конкуренция в сектора, у нас прекалено бавно и в много слаба степен банките реагират на политиката на ЕЦБ за повишение на лихвените проценти по депозитите и кредитите.

Последните данни от февруари за лихвената статистика, например, показват, че лихвите на новоотпуснатите жилищни заеми за домакинствата нарастват с 0.03 п.п.- до 2.65% средно спрямо януари и с 0.06 п. п. повече от преди година. При потребителските заеми средната лихва в края на февруари достига 8.37%, което е с 0.62 п. п. повече от февруари м.г.

В същото време депозитите остават близки до нулата - за февруари средната лихва е 0.35% като за една година повишението е с 0.27 п.п.

БНБ вече направи интервенция на банковия пазар, като увеличи антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност, но това не даде голям резултат. Затова сега БНБ решава да повиши и задължителните минимални резерви на банките.

Това ще изтегли част от свръхликвидността в банковата система и ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират.  Така ще се стимулира по-бързо и по-видимо и у нас да започне да расте цената на кредитите, т.е. да се повишат лихвите. Целта е забавяне на кредитната активност, а това ще намали потреблението, финансирано от заеми, а оттам и инфлацията. В допълнение, укротяването на кредитирането ще допринесе за намаляване на кредитния риск за банковата система, посочва БНБ.

Централната банка вече предупреди в последния си доклад за състоянието на банковата система през последното тримесечие на 2022 г., че продължителният период на висок растеж на кредитирането създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск за банковата система.

"Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки. В допълнение, върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци", се казва в доклада.

Още по темата